Maandelijks archief: augustus 2014

Delen delen delen: Twee zinnen mokerslag voor bijstandsouder

Delen delen delen: Twee zinnen mokerslag voor bijstandsouder

 Per 1 januari 2015 gaat er een nieuwe regeling van kracht genaamd ‘Hervorming Kinderregeling‘. Deze regeling houdt zoveel in dat ouders in de bijstand net zoveel bijstand gaan krijgen als kinderloze mensen. De officiële lezing is dat dit alleenstaande ouders moet stimuleren om een baan te vinden. Waar de overheid steeds aan voorbij gaat, is dat er simpelweg geen banen te vinden zijn.

bijstand

 

Je kunt wel dure loketten maken bij arbeidsbureaus of investeren in sollicitatietrainingen, maar als er geen werk is, valt er niets te solliciteren. Het is een kwestie van vraag en aanbod. Deze regeling is dus simpelweg bruut en onmenselijk te noemen. Ik begrijp echter wel wat het plan hierachter is. Er is namelijk iets anders dat ook op 1 januari 2015 van kracht gaat en dat is het feit dat de jeugdzorg over gaat naar de gemeenten.

De overheid gaat vanaf 2015 ieder gezin streng onder de loep nemen. In feite blijkt dat de voorbereidingen in die richting al heel lang gaande zijn. Belangrijk om te vermelden is dat die overheidsbemoeienis voortaan niet meer belemmerd wordt door “moeilijke gedoe” via de kinderrechter. Nee, uw kinderen kunnen door een beslissing van de voogd zonder overleg met u en zonder tussenkomst van de rechter direct uit huis gehaald worden.

Denkt u nu niet: “Dat zal mij niet gebeuren“, want ieder gezin krijgt in 2015 een voogd (of een andere mooi bedachte titel). Als u bijvoorbeeld vindt dat u uw kind niet hoeft te laten vaccineren en uw voogd of Bureau Jeugdzorg vindt van wel, dan kunt u al de klos zijn.  Ik noem zo maar even een voorbeeld. De staatsnorm moet dan ook uw norm zijn. Vindt u bijvoorbeeld dat u uw kind nog niet seksueel zaken bij hoeft te brengen en u wijkt daarmee af van de staatsopvoedingsnorm – die uw kinderen graag op jonge leeftijd leert dat homofilie en transgender ook een keuzeoptie is – dan kunt u daarmee dus al afwijken van de opvoedingsnorm. Dat zou dus kunnen inhouden dat u zich of aan moet passen of dat een voogd u thuis gaat helpen om dat specifieke onderdeel van uw opvoeding bij te sturen of misschien in het ergste geval dat uw kind zonder tussenkomst van de rechter uit huis geplaatst wordt.

Denkt u dat ik overdrijf? Ik zou er dan toch maar eens serieus naar kijken. Ondertussen zijn er MBO’s en hogescholen die opleidingstrajecten aanbieden die het ‘kijken achter de voordeur’ tot norm verheffen. In het Oostblok in het tijdperk van de Koude Oorlog en de Sovjet Unie had je dit ‘kijken achter de voordeur‘ ook onder het communisme. We zijn nu in Nederland al voorbij dit niveau aan het stevenen. Verdiept u er in, want als u het niet doet merkt u het pas als het uw eigen gezin en kinderen treft. En u gaat er mee te maken krijgen, want het credo van de nieuwe regelgeving per 2015 volgens de website van het ministerie luidt ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’.

Wat gaan – gezien in het daglicht van bovenstaande ontwikkelingen – de gevolgen worden van de draconische maatregel ‘Hervorming Kinderregeling’ voor bijstandsouders? De regisseur zal naar alle waarschijnlijkheid al snel tot de conclusie komen dat de ouder niet voor zijn/haar kind kan zorgen en zal uithuisplaatsing in werking stellen. Het jaar 2015 wordt het jaar van de grote gezinsdrama’s en tegelijk het jaar van toenemende werkgelegenheid in deze industrie. De ellende van het ene gezin levert nieuw inkomen voor andere gezinnen. Pleeggezinnen krijgen geld toe, nieuwe regisseurs werkzaam bij de gemeente verdienen een riant salaris en de andere kant van de medaille wordt gevormd door het groeiend aantal mensen dat niet meer rond kan komen. Lees hieronder alvast wat de impact is van deze nieuwe regelgeving. Waarom komt niemand in opstand?

DELEN, DELEN EN NOG EENS DELEN.

Berichtgeving betreffende hoe te handelen bij het downloaden en aangifte doen tegen de REGERING & STAAT.
Uiterlijk morgen zal de standaardaangifte te downloaden zijn via http://ommekeer-nederland.nl
Je kunt er zaken aan toevoegen, vervolgens invullen naar eigen inzicht en daarna een afspraak maken met de politie, om de daadwerkelijk aangifte te doen.
Naar believen kun je de gegevens meenemen op een USB stick om de aangifte te doen.
Iedereen is na het lezen van de inhoud van dit document op de hoogte, dus geïnformeerd en heeft daarmee feitelijk de plicht om aangifte te doen.
Wie desondanks geen aangifte doet, is medeschuldig aan het voortduren van de misdaden die er door deze regering werden/worden gepleegd.
De schadeclaim per persoon van € 50.000 per dag, per gebeurtenis, zal door een team van juristen bij de STAAT ingediend worden. Dit op no-cure-no-pay basis.
Na het doen van de aangifte is het noodzakelijk deze bij http://ommekeer-nederland.nl te registreren. De telling wordt dan automatisch bijgehouden. Hierop gebaseerd kunnen we dan zien op welke dag deze regering gearresteerd gaat worden wegens landverraad.
Het streven is dat alle personen, handlangers en opdrachtgevers worden gearresteerd en berecht.
De straffen die we nastreven zijn: Dwangarbeid verrichten voor een gelijke periode, dat deze personen hun misdaden hebben begaan. Dit in oorlogsgebieden welke door hun steun zijn verwoest.
Al hen bezittingen; goederen en vermogen, zullen onder de wet ‘pluk ze kaal’ komen te vallen.
Dit is een eerlijke en rechtvaardige straf, daar zij op deze wijze met hun eigen daden geconfronteerd gaan worden.
Daar de staat in deze is verworden tot een criminele organisatie, is het zaak dit beleid niet langer door middel van het betalen van belasting(en) te ondersteunen.
Tevens:
STOP met het betalen van de ziekenkostenverzekering.
STOP met het betalen van uw hypotheek; vorder betaalde gelden terug. (Zie voor info bij OPPT, wat hiervoor de juiste procedure is, http://oppt-nederland.info/ eveneens op de Facebookpaginahttps://www.facebook.com/groups/153469651482455/?fref=ts).
STOP met accepteren dat u als een slaaf uitgebuit kunt worden door de STAAT, BANKEN enPOLITIEK.
STOP met het kijken naar MSM (Main Stream Media) voor uw nieuwsvoorziening, welke de propagandakanalen van de regering zijn, maar zoek naar alternatieve Media.
zie onderstaande mail!!
Geachte heer ………….,
Uw oplossing van een burgeroorlog hoor ik meer en meer om mij heen. De volkswoede over de politieke zwendel groeit meer en meer. Mensen die kennis hebben van de machinaties van de overheid moeten kotsen van de mediamanipulatie zoals die ook op Tv en RTLZ over de bevolking wordt uitgestort. De doctrine van Joseph Goebbels blijkt inderdaad te werken en blijft het overgrote deel van de massa doodstil zitten, totdat de grote jager komt om hen als konijnen af te schieten. Zie de ‘hervormingen’ van de zorgtaken naar gemeenten.
In de onderstaande mail aan o.a. de parlementaire Enquête Commissie over de wooncorporaties heb ik ook aandacht gevraagd voor uw eigen gerechtelijk drama in het gerechtshof in Arnhem op 20 augustus 2013 waarna u aangifte hebt gedaan tegen de voorzitter en de advocaat-generaal van het hof. Uiteraard is er met die aangifte niets gebeurd, omdat crimineel gedrag van rechters, raadsheren, advocaten en officieren van Justitie nu eenmaal nooit vervolgd mag worden. Hooguit krijgen ze nog een promotie, zoals Officier van Justitie Tonino dat mocht meemaken. Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt ontving van mij in handen het bewijs van boekhoudfraude gepleegd door de overheid zelf. Op zich een leuk onderwerp voor de parlementaire commissie, maar of die mag onderzoeken is de grote vraag. Alleen de massamedia zijn in staat om een dergelijke enquête af te dwingen.

BRON

http://www.stopdebankiers.nl/de-overheid-maakt-gezinnen-bewust-kapot-met-hervorming-kinderregeling/

‘Kinderen soms onterecht uit huis geplaatst’

‘Kinderen soms onterecht uit huis geplaatst’

Door onjuiste rapportages van Jeugdzorg worden kinderen soms onterecht uit huis geplaatst.

tumblr_m8vyvcYjBl1qj73e2o1_500

Dat zeggen advocaten, Kamerleden en hoogleraren zaterdag in het AD.

Gezinsvoogden van Bureau Jeugdzorg presenteren meningen volgens de krant als feiten. Ook zouden ze passages uit oude rapporten zonder controle meenemen in nieuwe analyses. Verder wordt de bron van hun informatie vaak niet genoemd.

Het is belangrijk om te weten wat de bron is, legt de Bredase kinderrechter Jolande Calkoen-Nauta in de krant uit. “Als er bijvoorbeeld staat dat iemand borderline heeft, moeten wij weten wie dat heeft gezegd. Was dat de ex of de psycholoog?”

Rapportages

De Rotterdamse kinderrechter Sonja de Pauw Gerlings-Döhrn stelt in de krant dat de rapportages van zeven op de tien gezinsvoogden onder de maat zijn. “Ze zijn niet opgeleid voor het schrijven van rapporten.” Ondans de onvolledigheden zouden kinderrechters vaak de mening van Jeugdzorg volgen. “Jeugdzorg heeft er geen belang bij om te liegen, ouders hebben dat wel”, zegt de kinderrechter.

Er zouden geregeld fouten in de rapportages sluipen. Zo schreef een gezinsvoogd dat een moeder met een persoonlijkheidsstoornis kampt, terwijl haar psycholoog dat tegenspreekt. Ook kan in een rapport staan dat een kind blauwe plekken heeft, zonder dat is uitgezocht of sprake is van mishandeling. “Zoiets komt wel in het rapport en dan sta je met 10-0 achter bij de kinderrechter”, zegt advocaat Richard Korver in de krant.

Kinderombudsman

Er moet veel verbeteren, stelt D66-Kamerlid Vera Bergkamp. “Het zou kunnen dat kinderen onterecht uit huis zijn geplaatst.”

De Tweede Kamer stemde in met een voorstel van haar om de Kindsombudsman de rapportages te laten onderzoeken. De resultaten worden in het najaar gepresenteerd. Hoogleraar jeugdbescherming Ido Weijers concludeerde eerder uit onderzoek naar tweehonderd uitspraken over uithuisplaatsingen dat Bureau Jeugdzorg in een op de tien zaken onzorgvuldig handelde.

Door: Novum

Huisbezoek

Huisbezoek

tumblr_m4e90aGf3f1qg39ewo1_500

Op huisbezoek gaan: op de meeste scholen gebeurt het alleen als er problemen zijn met een leerling. Jammer, vinden leerkrachten die wél elk jaar bij de kinderen thuis komen. Zoals sommige kleuterjuffen, die alle nieuwe kleuters en hun ouders opzoeken. Waarover praat je met ouders en wat word je daar wijzer van?


1 Kijk goed rond

Dankzij huisbezoeken krijg je een completer beeld van een leerling. Het kind mag zijn kamer laten zien en je leert de ouders beter kennen. Ondertussen kun je je een beeld vormen van de thuissituatie. Dit kan een mooie aanvulling zijn op wat je op school van een kind ziet. Is een huis opgeruimd? Gaat de televisie aan tijdens het bezoek? Roken de ouders binnen? Luistert het kind goed? Hoe reageren zijn ouders op hem? Het leert je het gedrag van sommige leerlingen beter begrijpen. Als je in een rommelig huis komt, snap je waarom je het kind altijd achter zijn broek moet zitten bij het opruimen. Blijkbaar heeft hij dat thuis niet geleerd.

2 Gebruik het bezoekje als ijsbreker

Met alleen tienminutengesprekken en een vluchtig contact op de gang bouw je slechts langzaam een band op met de ouders. De term ‘tienminutengesprek’ geeft immers een duidelijk signaal af: zo lang wil ik over je kind praten en langer niet. Tijdens zo’n huisbezoek kun je juist wel alle tijd nemen en dat vinden ouders vaak erg prettig. Het huisbezoek is dan een ijsbreker in het contact met de ouders.

3 Bereid het gesprek goed voor
Meestal loopt het vanzelf en is er altijd wel een aanknopingspunt voor een gesprek. De meeste mensen praten in hun eigen omgeving namelijk vrij gemakkelijk. Toch is het verstandig om het gesprek goed voor te bereiden, bijvoorbeeld door een paar vragen op papier te zetten. Vragen over bijvoorbeeld het contact met vriendjes, of over hoe het kind uit school thuiskomt, geven je een houvast tijdens het gesprek.

4 Bespreek problemen op een ander moment
Het huisbezoek is vooral bedoeld om kennis te maken en om een vollediger beeld van het kind en zijn ouders te krijgen. Leer- of gedragsproblemen kun je beter op school bespreken. Kaart de problemen kort aan, maar zeg dat je er een andere keer op school op wilt terugkomen. Maak tijdens het huisbezoek al een afspraak voor zo’n vervolggesprek.

5 Praat niet over andere kinderen

Het is een gouden regel: praat niet met ouders over andere kinderen of over collega’s. Het is een belangrijke afspraak, want ouders proberen het vaak wel, vooral in de gemoedelijke sfeer van een huisbezoek. Meestal begint het met de opmerking dat hun kind moeite heeft met een ander kind. Wees resoluut: zeg helemaal niets over een ander kind.

6 Let op: soms is er meer aan de hand

Soms geeft een huisbezoek aanleiding om een kind extra in de gaten te houden. Het kan jou bijvoorbeeld opvallen dat het kind zich thuis heel anders gedraagt dan op school, bijvoorbeeld veel vrijer of juist angstiger. Je kunt ook het gevoel krijgen dat de ouders weinig betrokken zijn bij het kind. Of erger, als je signalen van mishandeling opvangt. Het is mogelijk om hulpinstanties in te schakelen. Overleg wel eerst met een collega of een vertrouwenspersoon op school, voordat je aan de bel trekt. De conclusie mishandeling is namelijk niet altijd terecht.

7 Schoenmaker, blijf bij je leest
Tijdens een huisbezoek kan het zomaar gebeuren dat ouders hun twijfels over hun opvoedcapaciteiten op tafel leggen. Natuurlijk kun je adviseren om consequent te zijn. Dit werkt immers ook bij jou in de klas. Maar word geen opvoedcoach en al helemaal niet als het kind ergens in de buurt rondloopt. Als je merkt dat ouders problemen ondervinden, stuur ze dan door naar bijvoorbeeld het schoolmaatschappelijk werk.

8 Zet je vooroordelen opzij
De eerste indruk van een ouder of een kind kan wel eens een verkeerde zijn. Ga dus altijd onbevooroordeeld op huisbezoek want vaak zijn ouders aardiger dan je in eerste instantie dacht.

9 Zie het als een investering
Natuurlijk betekenen huisbezoeken iets voor je werkbelasting. Maar als je ziet wat je ervoor terugkrijgt, dan is het vaak wel de moeite waard. Het geeft kinderen een speciaal gevoel, ze zullen zich sneller veilig voelen bij je. Voor de ouders werkt het net zo.

Kan men dit direct doorgeven aan de gemeente hoe het gaat binnenshuis, en je zou een leerkracht hebben die een hekel aan je kind heeft o.i.d.

Kind met overgewicht

tumblr_mdlwb30evp1qg39ewo1_500

Onder toezichtstelling

De kinderbescherming heeft ingegrepen en heeft drie kinderen onder toezicht laten stellen en kunnen mogelijk uit huis geplaatst worden, want als de kinderen niet afvallen, dan grijpen ze in!
Volgens de kinderbescherming was het noodzakelijk in te grijpen en het risico van gezondheidsproblemen werd te groot. Tot zover het berichtje wat in de krant staat.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/12317184/__Dik_kind_onder_toezicht__.html

http://www.nrc.nl/nieuws/2012/06/08/jeugdzorg-stelt-te-dikke-kinderen-onder-toezicht/

 

Wanneer is er sprake van gezondheidsrisico bij kinderen?

Dan kun je heel veel voorbeelden gaan geven. Het is toch te gek voor woorden, dat de kinderbescherming kan dreigen je kinderen uit huis te plaatsen, wanneer het kind te dik is? Straks worden kinderen van rokende ouders ook nog eens uit huis geplaatst, of kinderen van ouders, die weleens een glaasje alcohol nuttigen. Stel je voor, je komt in de bijstand, de kinderbescherming haalt je kinderen bij je weg, want je kunt niet meer goed voor je kinderen zorgen. Pas op, krijg geen bon voor te hard rijden, want dan let je ook niet op de gezondheid van je kinderen, stel je voor, je kunt een ongeluk krijgen, met of zonder kinderen in je auto, maar het schaadt de gezondheid van je kinderen. Kijkt je kind teveel tv, of zit het te lang achter de pc, ook al een risico om je kinderen kwijt te raken! Er zijn zoveel redenen, waarom er door de kinderbescherming zou kunnen worden ingegrepen, omdat dit een risico is voor hun gezondheid, dat je altijd al bang zou moeten zijn dat iets dergelijks gewoon gebeurt!

De kinderbescherming

De kinderbescherming handelt, als het goed is, in het belang van het kind. Begrijpelijk is, dat er in elk geval een contact is geweest met de huisarts en een diëtiste, dat er ineens een kinderbescherming aan te pas moet komen, lijkt me dan ook wel heel bevreemd, maar zou goed kunnen, wanneer de ouders het kind als het ware aan het doodvoeren zijn. Toch vind ik zelf, dat deze taak meer bij de huisarts hoort te liggen en dat de kinderbescherming zich beter bezighouden kan met kinderen die mishandelt en misbruikt worden, want wanneer je weet dat er in elke klas van de basisschool wel een kind zit wat mishandelt en/of misbruikt wordt, dan denk ik dat ze zich daar beter mee kunnen bemoeien en die kinderen uit hun benarde situatie kunnen bevrijden. Een kind wat echt in nood zit, wordt genegeerd en een kind wat (teveel) voedsel krijgt, wordt straks uit huis geplaatst, omdat het te dik is.

Help mijn kind is te dik

De tv speelt handig in op deze materie en het trekt kijkers, dus hoge kijkcijfers, maar ook steeds meer kritiek op kinderen die mollig of mogelijk te dik zijn. Zo wordt er steeds meer aandacht besteed aan dit soort onzin en wordt er helemaal niet gekeken naar omstandigheden enzovoort. Krijgen kinderen tegenwoordig op school nog wel genoeg beweging? En zou het dan niet beter zijn om meer aandacht te besteden aan de reclame, die bij sommige programma’s wel om de 10 minuten doorkomt? De reclame spoort aan tot eten, tot lekker eten, wanneer daar al een verbod op zou komen, dan zou er op die bepaalde tijdstippen ook niet gegeten worden. Nu ook nog even kijken of het kind niet teveel tv kijkt, of achter de pc zit, want ook dat is een risico om dik te worden, maar misschien heeft het ook wel te maken met het inkomen van de ouders. Laat die ouders dan maar eens een bijstanduitkering krijgen, dan komt er niet zoveel lekkers meer in huis, zou je denken. Maar, die vlieger gaat ook niet op, want het voedsel van de voedselbank is ruim voldoende om er wel bij te varen. Wat moet je doen om aan de kinderbescherming te ontkomen? Stel je toch eens voor, dat er een stofwisselingsziekte wordt ontdekt bij je kind, waardoor je kind te dik is, ben je mooi je kind kwijt, heeft de kinderbescherming er beslag op gelegd!

Boos

Ja, ik ben boos, boos omdat er zo’n dreiging uitgaat van de kinderbescherming om een kind wat te dik is. Mijn dochter werd ook ineens dikker, maar het had een oorzaak. Nee, er was geen stofwisselingsziekte, er was wel een traagwerkende schildklier in beeld, maar er waren veel meer andere problemen, waardoor zij aankwam. Stress, psychische problemen, kunnen ook kinderen treffen. Of dat in dit geval zo is, dat weet ik natuurlijk niet, maar het zou zomaar kunnen. Wat ga je dan doen als kinderbescherming? Dreigen de kinderen bij hun ouders weg te halen? Ze zijn er toch in het belang van het kind? Dan ga je toch een kind niet dreigen met uithuisplaatsing als het niet afvalt? De kinderbescherming zit er altijd een beetje naast, toen de kinderbescherming mij, maar ook veel lotgenoten met mij, had kunnen redden, toen waren ze er niet, nu moet je oppassen, nu pakken ze zomaar je kind af!

Bron: http://artikelsite.info/Samenleving/Overige/4271-Kinderen-die-te-dik-zijn-kunnen-uit-huis-geplaatst-worden.html

Kinderen kwijt dankzij ex

tumblr_m5pb2iFrxZ1qg39ewo1_500

 

– ingezonden door VaVa –

Ik ben een moeder van twee kinderen een zoontje van 7 en een dochtertje van 4… mijn kinderen zijn uithuisgeplaatst nadat me ex me heeft bedreigd en mishandelt.
Hij heeft gezegd dat ie me helemaal kapot zou maken en niks meer zou hebben. En waar pak je een moeder mee ja met haar kinderen de rest kan je me nergens mee pakken en dat wist hij. Hij is naar bjz gegaan en heeft een klacht ingediend omdat ik er een punt achter had gezet. Ik vindt niet dat mijn kinderen of ik zoiets hoeven mee te maken.
Me fam en vrienden stonden allemaal achter me en hielpen waar ze konden helpen. Hij kreeg via bjz een straat verbod en school verbod en wij konden ons leventje leiden en hij mocht de kinderen blijven zien daar hadden we duidelijke afspraken over gemaakt met bjz erbij.
Hij kon het niet hebben en wachtte net zo lang tot ik alleen thuis was en begon me weer te mishandelen. De kinderen kon hem niks schelen zolang ik maar niet gelukkig was. Er kwam een aangifte en het verhaal kwam bij bjz te liggen. Ik heb er alles aan gedaan zodat het veilig werd maar er werd niet meegewerkt. Ik mocht geen andere sloten op het huis en de aangiftes hielpen ook niet, ik heb samen met fam geprobeerd om in een blijf van me lijf huis te komen of naar fam te gaan maar ook dat mocht niet want hun vader had het recht om de kinderen te zien. Ook daarvoor zijn er instanties en plannen waardoor hij ze nog steeds kon zien maar ook dat heeft niet zo mogen zijn ik moest in de buurt blijven en de omgang zelf regelen.
Het ging uiteindelijk zo ver dat hij een handtekening had gezet en de kinderen vrijwillig uit huis zo laten plaatsen. Ik was er tegen en vond dat er iets anders geregeld zou moeten worden dat de kinderen bij hun moerder moet blijven en zo min mogelijk met deze situatie te maken krijgen. Bij de laatste mishandeling met me ex toen zag ik me leven voorbij gaan en werd bang dat als ik het niet zou halen hij zou flippen en daarna de kinderen zou pakken.

 

Dit alles gaat zo door je heen en ik doe alles om me kinderen te beschermen. Ik heb hem uiteindelijk de deur uit gekregen en uiteindelijk krijg ik dan zoiets te horen… ik moet mijn kinderen uit huis plaatsen omdat me ex dat wil en lukt het niet op een normale manier dan maar zo als hij maar zijn zin krijgt en dat is hem nog gelukt ook. Ik was het er niet mee eens en kreeg geen hulp. Ik ben met me kinderen naar het buitenland gegaan waar ze het hartstikke goed hadden ze waren de gelukkigste kinderen op de wereld. Me ex had daarna weken niks van zich laten horen en toen gij hoorde dat we in het buitenland waren heeft ie aangifte gedaan met bjz.
Er verstrekken een aantal maanden en kreeg opeens te horen dat de politie aan de deur was geweest en dat ik terug moet met de kinderen anders trekken ze me kinderen bij me weg. Ondanks dat het hartstikke goed ging heb ik uiteindelijk de beslissing genomen om terug te gaan. Wij werden niet geholpen en blijkbaar me ex op alle fronten.
Eenmaal terug kon ik afscheid nemen en werden me kinderen overgedragen aan bjz waarna ze naar een pleeggezin werden gebracht. Ik ben door de politie meegenomen en aantal dagen vast gezet. Het huis was inmiddels aan me ex toe gewezen en ik had niks meer. Elke moeder die in deze situatie zit zal me begrijpen waarom ik zo gehandeld heb ook al is het moeilijk uit te leggen. Het is de omgekeerde wereld het slachtoffer wordt dader en krijgt geen hulp terwijl de dader beschermt wordt en alle hulp krijgt die nodig is.


Ik heb jaren moeten vechten om alles voor elkaar te krijgen zoals een huis en inkomen en mezelf weer er bovenop te krijgen.
Dat is inmiddels gelukt en wat er is gebeurd in het verleden ben ik sterker uit gekomen. Alleen dat me kinderen nog steeds in een pleeggezin zitten en alle twee appart is hartvescheurend. Ze willen graag naar huis naar mama toe. Vooral me zoontje heeft er erg veel moeite mee en huilt constant dat ie bij mama wil wonen. Hij is er kapot van en bjz heeft tegen hem.gezegd dat hij daar blijft tot hij 18 is en naar een ander gezin moet. Uiteindelijk komt het gezin dat hij toch daar mag blijven maar het moet wel goed gaan met hem… dat kan je niet eisen van een kind dat dag in dag uit alleen maar naar huis wilt. Hij is nu vreselijk in de war en weet niet meer waar ie aan toe is.


Dit hebben ze gezegd terwijl er een uithuisplaatsing is tot feb. Is dit met voorbedachte rade? Ik heb mijn mening er wel over weet inmiddels heel goed hoe de zaken eraan toe gaan. En wat ik ook zeg of doe het is nooit goed genoeg. En dan te bedenken dat hun vader niet naar ze omkijkt 9 van de tien keer niet bij omgangen komt en wel alle hulp krijgt. Er moet verder gekeken worden en dan echt in het belang van de kinderen en deze omgedraaide wereld moet terug gedraaid worden.
Ik blijf vechten voor me kinderen en daarom gaan ook wij naar de demonstratie tegen bjz. Ben blij dat iemand dit heeft kunnen regelen want dit kan zo niet kinderen en ouders gaan hieraan kapot.

https://www.facebook.com/JeugdzorgSlachtoffers

Pas op voor de GGD!!!!

Pas op voor de GGD!!!!

 

heaven-and-hell-8

Vandaag start van de klachtengesprekken, via de Overijsselse ombudsman.

Aan: De voorzitter van de klachtencommissie van GGD IJsseland
Postbus 1453
8001 BL Zwolle

Betreft: Verzoek om behandeling klachten over Mw. Breukelaar, Orthopedagoog.

Geachte leden van de Klachtencommissie van de GGD IJsseland.

Wij zijn niet tevreden over de wijze waarop Mw. Breukelaar het contact, hulp, onderzoek en de administratie heeft uitgevoerd. Naar onze mening is niet de zorg van goed hulpverlenerschap in acht genomen, zoals beschreven is in artikel 453 van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, opgenomen in het Burgerlijk Wetboek.

In de periode van het 01-04-2013 tot 15-08-2013 hebben wij, ouders van .., contact gehad met gehad Mw. Breukelaar, Orthopedagoog. In deze periode heeft Mw. Breukelaar onze dochter niet heeft gezien of gesproken.
In de voorliggende periode van 11-2011 tot 31-03-2013 was Mw. Breukelaar werkzaam bij Carinova. Mw. Breukelaar heeft onze dochter in deze periode slechts 20 min gezien tijdens een huisbezoek, maar niet gesproken of onderzocht. Op verzoek en advies van Carinova hebben wij hier ook een klachten procedure opgestart.

Onze Klachten betreft over Mw Breukelaar:
1) Onjuiste gegevens verstrekt, onjuiste gegevens in dossier, achterhouden informatie.
1. Mw. Breukelaar heeft informatie (schriftelijk als ook gesprek) achtergehouden, terwijl zij wist of op redelijke wijze moest vermoeden dat deze gegevens van groot belang waren. Het gaat hier om informatie van de basisschool, huisarts, informatie over ons en over de behandeling van Robin uit het verleden.
2. Mw. Breukelaar heeft op cruciale punten, die van belang waren voor het bepalen of een melding wel of niet gelegitimeerd was, informatie onvoldoende of niet verstrekt aan mede melder Dhr. Los van Accare. Diezelfde Dhr. Los van Accare heeft tijdens een klachtengesprek bevestigd dat hij zijn medewerking heeft verleend aan een melding naar Bureau Jeugdzorg AMK, samen met Mw. Breukelaar, op basis van achtergehouden en achterhaalde informatie van Mw. Breukelaar.
3. In het dossier van GGD van onze dochter heeft Mw. Breukelaar gemeld dat onze dochter PTSS heeft doordat “ouders constant ruzie hebben”. Dit is een eigen conclusie van Mw. Breukelaar, die noch onderzocht is, noch op enige feiten is gebaseerd. De PTSS diagnose is nooit en te nimmer door Mw. Breukelaar benoemd, nog enig verband hiernaar gelegd. In het Accare rapport wat in bezit is van Mw. Breukelaar staat niets over het feit dat onze dochter PTSS heeft gekregen door constante ruzie.
4. Er staat een opmerking in het contact journaal van de huisarts: “verwaarlozing!!??” Wij hebben Mw. Breukelaar hierop aangesproken. Zij heeft als volgt in een mail naar ons gereageerd:
“In journaals van h.a. staat het vaak heel kort en met een paar termen, maar is het niet zo zwaar als je het leest. Althans, ik denk dat je het zo moet interpreteren. Het kost je anders alleen maar energie en frustratie, terwijl we wel op de goede weg zitten. Hoop dat jij het ook zo kan zien.” (quote uit mail Mw. Breukelaar naar ons 21-08-2012)

Na een gesprek hierover met huisarts, blijkt dat Mw. Breukelaar zelf dit heeft gesuggereerd en dat dit zeker niet van de huisarts afkomstig is!! Huisarts heeft Mw. Breukelaar medegedeeld wanneer zij dit vermoedde, dit met ouders moest gaan bespreken. Dit heeft Mw. Breukelaar achterwege gelaten.
Echter, deze opmerking is wel meegenomen in de melding naar Bureau jeugdzorg AMK als zijnde een opmerking van de huisarts!

2) Diagnose PTSS en Dysthyme stoornis is niet gemeld naar ouders en verwoord in rapport
1. De diagnose Dysthyme stoornis, nimmer benoemd door Mw. Breukelaar, werd volgens Mw. Breukelaar door “emotionele verwaarlozing” gezien als oorzaak!? Dit is een zware beschuldiging die noch onderzocht is nog op feiten is gebaseerd. Deze diagnose is ook nimmer gemeld tijdens gesprekken met Accare en Mw. Breukelaar, maar bleek achteraf wel in het Accare rapport te staan, zonder bovengenoemde oorzaak en bronvermelding!

De Diagnose die gesteld is door Dhr Los van Accare, is door de kinderpsychiater van Vechtdal Praktijk te Hardenberg weerlegd. Dhr. Los blijkt een basis arts te zijn en geen kinderpsychiater. Hij heeft de diagnose PTSS en Dysthyme stoornis gesteld waartoe hij feitelijk niet toe is bevoegd en heeft deze diagnose ook nooit besproken en benoemd naar ouders. Ook blijkt er geen relatie te zijn tussen conclusie en classificatie, waardoor de classificatie niet volledig of onjuist is. Mw. Breukelaar heeft deze feiten nimmer besproken.

3) Onheuse bejegeningen door Mw. Breukelaar in melding naar Bureau
Jeugdzorg.
1. “Ouders willen niets” volgens Mw. Breukelaar: Mw. Breukelaar beschuldigt ons dat wij niets willen. Dit zijn zware beschuldigingen die niet gebaseerd zijn op feiten maar op basis van eigen vermoedens van Mw. Breukelaar. Wij zijn vanaf 2004 met de zorg en behandeling voor X en het zoeken naar oorzaken en oplossingen. Vaak zijn wij van het kastje naar de muur gestuurd, hetgeen heel veel onduidelijkheid gaf. Na het Accare onderzoek konden wij ons deels vinden in het afgegeven vrijblijvende advies.
De diagnoses PTSS en Dysthyme stoornis, zoals later in het rapport bleken te staan waren ons niet bekend. Deze zijn zowel niet door Accare als ook Mw. Breukelaar benoemd. Wij hadden besloten om verder een andere (eigen) route te volgen. Er waren reeds afspraken gepland voor SOVA training, onze dochter zou leerweg ondersteuning krijgen op het voortgezet onderwijs en de creatieve therapie, die aan zou sluiten op het voortgezet onderwijs, zou worden gecontinueerd.

2. “Ouders ontkennen ernst van de problemen” volgens Mw. Breukelaar:
Mw. Breukelaar beschuldigt ons, dat de rol van het relatieprobleem van ons (ontstaan door 1½ jaar zorg van zeer ernstige zieke vader) op het functioneren van X wordt ontkend en de kinderen direct betrokken zijn geweest bij de relatie problemen: dit is een pertinente onwaarheid. Dat ze er last en hinder van hebben ondervonden lijkt me duidelijk. Deze hebben wel degelijk invloed gehad op Robin, maar zij waren niet de enige. De situatie was in April 2013 reeds goed en stabiel. Wij hebben zelf hulp gezocht om dit probleem op de juiste manier op te lossen. Deze therapie was in januari 2012 gestart en beëindigd in februari 2013.

3. “Ouders werken, Ouders hebben geen tijd” volgens Mw. Breukelaar:
Mw. Breukelaar beschuldigt ons dat wij geen tijd hebben voor hulpverlening en heeft ons beschuldigd dat IOG niet van grond kwam door relatieproblemen en dat wij geen tijd hebben: dit is een pertinente leugen.
De IOG was tijdelijk stopgezet i.o.m Mw Breukelaar, omdat er een onderzoek bij Accare moest plaats vinden. Afhankelijk van de uitkomst zou er gekeken worden wat er dan van daaruit verder nodig was. Later in de AMK melding/verslag staat zelfs dat Trias nog is betrokken, maar niet actief in afwachting van resultaten van Accare.
In melding staat letterlijk: “Ouders hebben geen tijd, ouders werken.
Ouders hebben eigen bedrijf aan huis!” Doordat X extra zorg nodig heeft, hebben wij besloten om ons eigen bedrijf (kantoor) aan huis te houden. Praktisch gezien zou een bedrijfspand met alle onderdelen van het bedrijf bij elkaar (kantoor en voorraad) beter zijn geweest voor het bedrijf.
Doordat wij gekozen hebben voor werken aan huis was ik (moeder) altijd beschikbaar voor de kinderen, vader werkt al jaren slechts 3 dagen buitenhuis en is om 15.30 uur reeds terug thuis. Verder werkt hij elke maandag en vrijdag thuis. Daarnaast is de vader altijd beschikbaar voor de kinderen. Kortom, een drogreden : Half Nederland zou om dezelfde redenen, “ouders werken”, aangemeld moeten worden bij het AMK.

4. “Ouders hebben geen Netwerk” volgens Mw. Breukelaar.
In de melding van het AMK beschuldigt Mw. Breukelaar ons geen netwerk te hebben wat steunend is. Zij, Mw. Breukelaar, heeft nooit benoemd dat een of enig netwerk noodzakelijk is of moet zijn in deze.
Wij hebben dit nooit eerder gehoord en het is ook nooit eerder benoemd dat een netwerk noodzakelijk is , dit heeft Mw. Breukelaar heeft ook nooit benoemd of gemeld dat dit ook een reden kan zijn om een melding te doen bij het AMK.
Dit is een nogal subjectief gegeven als er al geen normering voor is.
Wederom werkt mw. Breukelaar op basis van haar vermoedens zonder enige onderbouwing en gedegen onderzoek.
Een netwerk is overigens wel degelijk aanwezig en bestaat oa uit: Veel vrienden die in de zorg werken, familie waar wij zeer goede relaties mee hebben en die altijd klaar staan. Goede contacten met de buren, huisarts, basis school CNS, Vechtdal college en diverse contacten met netwerkgroepen. Al met al een ruim voorhanden en beschikbaar netwerk.

5. “Ouders hebben vervolg gesprek geweigerd bij Accare” volgens Mw. Breukelaar
Na het advies gesprek bij Accare d.d. 30 januari 2013 , hebben wij nog een telefonisch onderhoud gehad met Dhr. Los. Echter, bij dit telefonisch onderhoud is wederom aangegeven, dat wij ons niet geheel konden vinden in het vrijblijvende advies van Accare en wij zelf verder ons eigen weg zouden vervolgen. Dhr. Los vond dit spijtig, maar kon zich er in vinden. Er is dus geen sprake van een weigering!
Vervolgens hebben wij zelf nog contact opgenomen met Accare in april 2013, betreffende de eind rapportage van het dossier,die wij 3 maanden na dato nog niet hadden ontvangen. Ook in dit gesprek heeft Dhr. Los niet aangegeven dat hij zich zorgen maakte over het vervolg of over Robin.

Dat wij vanaf 2004 bezig zijn om hulp te zoeken voor X wordt verder door Mw. Breukelaar genegeerd. De eerste onderzoeken hebben plaats gevonden bij het Audiologisch centrum te Zwolle in 2004, 2005, 2006 en 2007. Vanaf 2005 heeft X Logopedie gehad.. Tot op de dag van vandaag krijgt X de hulp die zie daadwerkelijk nodig heeft.
Wederom werkt mw. Breukelaar op basis van vermoedens zonder enige onderbouwing en gedegen onderzoek.

4) Zonder toestemming uitwisselen van informatie door Mw. Breukelaar met derden
1. Mw. Breukelaar heeft geen toestemming gekregen voor het uitwisselen van informatie van o.a. CNS Ommerkanaal, Creatieve therapeut en Kentalis. Ze maakt gebruik van de rapportages die speciaal zijn opgemaakt voor het Accare onderzoek om deze te overleggen aan het AMK als zgn. aanvullende en belastende informatie!!
2. Mw. Breukelaar opereerde diffuus onder de noemer van Carinova, CJG en GGD, waar en hoe het maar uitkwam. Zij is dus met de jeugdtak Carinova mee gegaan naar GGD, maar kennelijk dacht zij dat alle (beperkte) rechten ook zonder meer mee konden worden overgenomen. Zij heeft de wet persoonsbescherming en privacy overtreden. Tevens zijn wij nimmer geïnformeerd over deze transitie. Ook Carinova heeft reeds erkend dat zij fouten hierin hebben gemaakt.
3. Mw. Breukelaar heeft nooit een machtiging ontvangen om informatie op te vragen en uit te wisselen buiten het Multidisciplinair team van Centrum Jeugd en Gezin. Louter alleen binnen het overleg zelf was hier toestemming voor.
4. Mw. Breukelaar heeft op 30-05-2013 zonder onze toestemming contact opgenomen met Accare, Dhr. Los. Dit om te overleggen of er een melding naar AMK gedaan kon worden. Zij heeft als volgt in een mail naar Dhr. Los toe gereageerd: “Alleen zou het niet logisch zijn dat CJG een melding doet op basis van niet willen opvolgen van een vrijblijvend advies van Accare.
Mocht het tot een komen tot een melding, dan zullen wij uiteraard ook informatie verstrekken aan het AMK die in dezelfde lijn ligt.”
5. Mw. Breukelaar heeft op 16-07-2013 zonder onze toestemming een afspraak gemaakt bij Accare met Dhr. Los. Wij zijn ook niet uitgenodigd voor dit gesprek en nimmer ook op de hoogte gesteld dat er sprake zou zijn van een voorbereiding tot een melding.

5) Achterhouden van stukken en informatie door Mw. Breukelaar.
1. Het MDO verslag van CJG 02-04-2013 is nooit verstuurd naar ons. De Basis school CNS Ommerkanaal en Creatieve Therapeut hebben deze stukken ook nimmer ontvangen.
2. Het MDO verslag van 02-04-2013 wordt wel gebruikt voor de melding naar het AMK. Echter, de positieve informatie uit dit verslag wordt door Mw. Breukelaar achtergehouden.
3. Wij hebben het MDO verslag pas voor het eerst gezien na opvragen van het dossier bij het Centrum Jeugd en Gezin.
4. Mw. Breukelaar heeft ons niet gemeld dat zij een melding aan het voorbereiden was bij het AMK. Noch heeft zij ons enige alternatieven geboden. Meldcode?
5. In de melding naar het AMK staat dat alle informatie die in deze melding staat met ons is besproken. Dit is niet gebeurd. Mw. Breukelaar heeft deze informatie achtergehouden.
6. Ondanks diverse verzoeken van ons kregen hebben wij niet het complete dossier ontvangen waar wij recht op hebben.
7. Gemakshalve wordt de informatie van de basis school CNS genegeerd, dat de Cito score beter was dan verwacht en de positieve verandering bij Robin plaats vonden. Al deze informatie heeft ook Dhr Los nooit bereikt,aldus Dhr. Los zelf die afkomstig had moeten komen van Mw. Breukelaar.
8. Dhr. Limbeck van CNS Ommerkanaal is niet benaderd door Mw. Breukelaar i.v.m. de eventuele melding naar het AMK. Hij heeft X de laatste 2 jaar in de klas begeleid en onderwezen.
9. De huisarts, die tevens de feitelijke verwijzer was naar Accare is ook niet benaderd i.v.m. de melding naar AMK door Mw. Breukelaar.
10. Dat wij meer zijn gaan investeren in Robin en regelmatig contact hadden met de school, dit goed merkbaar was volgens de basisschool CNS, is ook achtergehouden.

6) Geen gedegen onderzoek toegepast en onzorgvuldige informatie ver- strekking door Mw. Breukelaar
1. Mw. Breukelaar heeft zelf geen gedegen onderzoek toegepast en louter de negatieve punten benoemd en genoemd in de melding. De positieve punten van de basisschool en huisarts en ouders zijn bewust achtergehouden? Er is een eenzijdig en met name negatief beeld geschetst op deze wijze.
2. Mw. Breukelaar werkt op basis van aannames en vermoedens en het bekende onderbuikgevoel om zo een melding te kunnen maken, waarbij zij willens en wetens bepaalde partijen niet heeft geïnformeerd, dan wel niet op de hoogte heeft gesteld van een melding naar het AMK.

7) Stukken niet ontvangen. De volgende stukken ontbreken in dossier en/of hebben wij nimmer ontvangen:
1. Stukken uit overdracht Carinova naar GGD. Wij missen hierin o.a. het telefoonverslag tussen Mw. Breukelaar en huisarts.
2. De mail die daadwerkelijk aan ons is gericht inzake transitie Carinova naar GGD?
3. De mail van 30-05-2013 naar Accare en de mail reactie van Accare hierop.
4. Gespreksverslag van 16-07-2013 n.a.v. bezoek aan Accare.
5. Gespreksverslag n.a.v. telefonisch contact met Bureau Jeugdzorg/AMK
6. De ondertekende meldingsbrief naar Bureau jeugdzorg/AMK met daaronder de naam en handtekening van Mw. Breukelaar.

Ondanks herhaalde verzoeken hiertoe, hebben wij recht op alle stukken die Mw. Breukelaar heeft gemaakt onder de noemer van Carinova, GGD of CJG over ons, ons gezin en X. Maar tot op heden zijn deze verzoeken niet gehonoreerd.

Conclusie van ons als ouders
De melding is doordrenkt van fouten, verkeerde aannames,vermoedens en speculaties, maar het is nog steeds de vraag welk doel dit bovenstaande heeft gediend, anders dan dat het juist ten koste gaat van de zorg om ons kind en het kind in het algemeen. Indien er sprake zou zijn van professioneel werken, zou het bovenstaande nimmer hebben mogen plaatsvinden, maar dit is blijkbaar Jeugdzorg anno 2013/14, ZORGWEKKEND! Het blijkt dat het in heel veel individuele gevallen vaak mis gaat. Ik verwijs u graag naar het rapport dat onlangs door de kinderombudsman is gepresenteerd. Daarnaast zijn er diverse instanties die zich het lot hebben aangetrokken van de vele misstanden die plaatsvinden binnen de jeugdzorg en ouder daarin zoveel als mogelijk daarin ondersteunen. Juist het handelen zoals Mw. Breukelaar heeft daar grote negatieve gevolgen voor en getuigt van een slechte professionaliteit.

Wij hebben onze klacht niet met Mw. Breukelaar besproken: Mw. Breukelaar is niet bereikbaar, de melding naar Bureau Jeugdzorg/AMK is buiten ons om gedaan, zonder ons hier vooraf te informeren.
Wij verzoeken u vriendelijk onze klachten te onderzoeken, een uitspraak te doen over de gegrondheid daarvan en, indien nodig, aanbevelingen aan Mw. Breukelaar en de GGD IJsseland te doen ter verbetering van de hulpverlening. Tevens vraag ik u ons op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen die zich ten aanzien van ons klacht voordoen. Wij ontvangen ook graag alle schriftelijke reacties van Mw. Breukelaar.
Ook zouden wij graag zo spoedig mogelijk door u worden geïnformeerd over de procedure, en over de mogelijkheid onze klachten mondeling toe te lichten.

Hoogachtend,

Ouders van X

Cc: Adviesgroep Zorgbelang Overijssel
Huisarts
CNS Basis school Ommerkanaal
Stichting KOG
Jeugdzorg Dark horse

Laat het gezin met rust

Laat het gezin met rust
18 augustus 2014 / Arnold Heertje
tumblr_m8cxi4tBTq1qg39ewo1_500

Door: Kik de Jong

Niet kindermishandeling tiert welig, maar de paniek eromheen

Ieder jaar komen er 120.000 meldingen van kindermishandeling binnen bij het AMK. Stel je voor: Net zoveel kinderen als Maastricht inwoners heeft worden jaarlijks mishandeld. Als werkelijk op zo’n grote schaal kinderen mishandeld zouden worden, moeten ouders echt volledig het spoor bijster zijn.

Maar het cijfer klopt niet. Het is veel te hoog.

In de 15 jaar dat ik werkzaam was in het onderwijs, ben ik geen ouders tegengekomen, die hun kinderen mishandelen. Er waren natuurlijk problemen in de gezinnen van de leerlingen, zoals in elk gezin, zoals in elk leven. Sommige kinderen voelden zich alleen, sommige ouders hadden geen begrip, er was ruzie of een pestende broer, ouders hadden geen tijd omdat ze veel werkten, sommige ouders lazen hun kinderen nooit voor. Dat soort dingen hoort bij het leven en is geen mishandeling. Maar tegenwoordig heet dit allemaal mishandeling of verwaarlozing. En daar vliegt men uit de bocht.

Een kind bestaat voor de helft uit het DNA van de moeder, en voor de helft uit DNA van de vader. Ouders en kinderen hebben een zeer sterke band. De hechting aan de moeder begint zelfs al in de baarmoeder. Het is van groot belang ouders en kind niet te scheiden.

Kinderen en ouders zijn elkaars spiegel. Zij herkennen zichzelf in elkaar, nemen dingen van elkaar over en groeien samen verder. Niet altijd bewust. Maar dit is zoals het leven bedoeld is. Ieder kind krijgt mooie, maar ook moeilijke dingen mee van zijn ouders. Door zijn ouders te leren kennen, leert het zichzelf kennen. Door het kind te leren kennen, leren ouders ook weer over zichzelf. Problemen zijn er om te overwinnen en daar groeit de mens van. Maar groeien en zich ontwikkelen kan de mens alleen op zijn eigen tijd, op zijn eigen manier. De wisselwerking tussen ouders en kind is uitermate belangrijk en kan niet overgenomen worden door een ander. De band, hoe slecht die soms ook is, kan niet verbroken worden en kunstmatig met een ander aangegaan worden.

Uit een indringende documentaire over “De dwaze oma’s van Argentinië”,komt naar voren, dat, zelfs als het kind vlak na de geboorte is weggehaald en opgevoed door anderen, wat ten tijde van het schrikbewind van Videla op grote schaal gebeurde, de herkenning als het herenigd wordt met zijn familie, onbeschrijflijk is. Het voelt als thuiskomen. Het leed dat het kind is aangedaan, door het zijn eigen familie te ontnemen, is groot.

Ditzelfde leed wordt nu in Nederland op grote schaal gezinnen aangedaan. Onder het mom van “verwaarlozing” of “mishandeling” wordt een onnoemlijk groot aantal kinderen bij de ouders weggehaald en elders opgevoed. Honderden keren per jaar worden kinderen zelfs al voor de geboorte onder toezicht gesteld en vlak na de geboorte weggehaald. Zodra ouders niet helemaal perfect zijn volgens de afvinklijsten, kan men altijd wel redenen vinden om de kinderen onder toezicht of uit huis te plaatsen. De kinderen komen terecht in instellingen, in pleeggezinnen, zo’n 40.000-50.000 per jaar. Zeer schadelijk, maar zeer lucratief voor jeugdzorg. De ouders worden weggezet als “mishandelaars” en bij bosjes uit de ouderlijke macht gezet.

Dhr. Willems heeft in deze gang van zaken zelf een voortrekkersrol gespeeld. Met niet-aflatende ijver pleit hij al jaren voor meer controle over de opvoeders, verplichte opvoedcursussen (alsof de samensteller daarvan de wijsheid in pacht heeft), vroeg-signalering van kindermishandeling, uitbreiding van de definitie van kindermishandeling, invoering van de meldcode kindermishandeling, een voortdurende bemoeienis met en snel ingrijpen in het gezin door de Staat.

Het is hem, samen met een groep anderen, verenigd in RAAK, gelukt, de meldcode kindermishandeling verplicht te stellen. Maar de meldcode kindermishandeling is een onbetrouwbaar instrument, waar echte deskundigen, zoals Henry Otgaar of Paul Frissen voor hebben gewaarschuwd. Jos Lame heeft terecht geweigerd deze meldcode in te voeren. Maar de meesten zijn er kritiekloos mee aan de slag gegaan. Want kindermishandeling, dat willen we niet! Een groot aantal mensen heeft een cursusje “signaleren van kindermishandeling” gevolgd, wat goed geld voor de aanbiedende organisaties betekende en nu lopen er in Nederland honderdduizenden mensen rond, die vooral denken dat de buren hun kinderen wel zullen mishandelen. Zoals Henry Otgaar zegt: de code zal veel vals-positieven opleveren. En dat klopt ook. Er wordt veel mishandeling gesignaleerd, die geen mishandeling is. Vals-negatieven zijn er ook. Er is mishandeling, die niet gesignaleerd wordt. Denk maar aan Savannah. Ondanks de aanwezigheid van vele hulporganisaties werd Savannah vermoord. Hoe professioneel zijn deze hulpverleners dan eigenlijk?

Dus, omdat iedereen zich inmiddels deskundig waant op het gebied van kindermishandeling, schiet het aantal meldingen omhoog.

Ik zou ervoor willen pleiten dat iedereen, die denkt kindermishandeling te kunnen signaleren, deze meldcode eens voor zichzelf invult. Hij zal erachter komen, dat ook hijzelf zijn kinderen mishandelt. Weleens ruzie gehad, waar de kinderen bij waren? Weleens een onmachtige tik gegeven? En ja, hoor, de kinderen zijn dan “getuige van huiselijk geweld” en “slachtoffer van fysiek geweld”. Hopelijk dat men dan wat wijzer en bescheidener wordt.

Het boek van dhr. Storms over psychopathologie zal een zeer averechts effect hebben

Het boek van dhr. Storms zal het effect hebben, dat men her en der “psychopaten ” zal gaan ontdekken. Zoals men ook seksueel misbruik meent te kunnen ontdekken m.b.v. de poppenvilla, diagnoses denkt te kunnen stellen aan de hand van Wikipedia pagina’s, een mishandeld kind denkt te kunnen ontdekken als een kind zich prima gedraagt (maar ongetwijfeld een groot geheim met zich meedraagt), of een emotioneel verwaarloosd kind ontdekt, als het onschuldig doktertje speelt.

Een samenleving die op zo’n verwrongen manier met ouders en kinderen omgaat, is een gestreste samenleving, waarin wantrouwen hoogtij viert en waar een kind niet veilig in op kan groeien.

Het kind plaatsen bij de “meest empathische ouder” zuigt ouders een vechtscheiding in

Dhr. Willems signaleert wel terecht, dat de bemoeienis van jeugdzorg en kinderbescherming een averechts effect hebben. Maar niet alleen op vechtscheidingen. Bij een scheiding worden ouders door het familierecht de “vechtscheiding” ingezogen. Dhr. Willems trapt met open ogen in de valkuil. Hij pleit voor een plaatsing bij de “meest empathische ouder”. En dus gaan ouders tegen elkaar opboksen en de ander in een kwaad daglicht stellen om dit predicaat te krijgen. Advocaat Peter Prinsen analyseert dit mechanisme uitstekend in zijn stukken (stuk 1, stuk 2).

Je kunt het de ouders niet kwalijk nemen. Men dreigt hen het kostbaarste in hun leven, hun kind, te ontnemen. Waar dat met Ruben en Julian op uitdraaide weet iedereen.

De waanzin rondom kindermishandeling

Wat dhr. Willems voor ogen stond toen hij zijn kruistocht begon weet ik niet, maar de simplistische wereld, waarin de wijze professional onwetende en verwaarlozende ouders liefdevol begeleidt, bestaat niet. De vele jeugdzorgwerkers, leerkrachten, consultatiebureaumedewerkers, zorg coördinatoren, leerlingbegeleiders, buren en andere amateuristische opsporingsambtenaren beschuldigen ouders massaal van mishandeling of verwaarlozing. Die vervolgens massaal hun kinderen kwijt raken.

DAT IS PAS KINDERMISHANDELING!

De waanzin rondom kindermishandeling, heeft dus een hoeveelheid kindermishandeling EN oudermishandeling tot gevolg, die zijn weerga niet kent.

Allen Frances, de samensteller van de DSM-4 lijst, kwam tot inkeer, toen hij merkte dat deze lijst een epidemie aan diagnoses tot gevolg had. Hij had de moed dit aan de kaak te stellen en ontliep zijn eigen verantwoordelijkheid hierin niet. Ik hoop dat dhr. Willems ook tot inkeer komt, nu blijkt dat de paniekerige waanzin van het “opsporen en voorkomen van kindermishandeling” mede dankzij hem een epidemie aan schadelijke ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen tot gevolg heeft gehad. Een epidemie van mishandeling.

Willen wij een land van alleen gele tulpen?

Ido Weijers, die een werkelijk wijs mens is, en die, als hij nu jong was geweest zeker onder toezicht zou zijn gesteld, gaf in een interview aan: Ouders zijn helemaal niet onverschillig, ze doen het goed, LAAT KINDEREN MET RUST, en verspil geen geld aan onbenulligheden.

Iedereen zou zijn kinderen op moeten kunnen voeden op zijn EIGEN manier. Die vrijheid, inmiddels verdwenen in Nederland en vervangen door een totale controlezucht, is een groot goed, en geeft ruimte aan iedereen om op zijn manier te leven en zichzelf te mogen zijn. Dit geeft een rijk gevarieerde samenleving. Op dit moment mogen alleen gele tulpen bloeien in Nederland. Keurig afgepast en in het gareel. Op de manier van de “hulpverlener”, een opvoedcursus of een richtlijn, met drang, dwang en dreiging.

Maar wil je in de bloementuin ook klaprozen, korenbloemen, kastanjebomen en andere pracht, dan zal je die de ruimte moeten geven. Laat de ander in zijn waarde. Als je een mens met rust laat, bloeit hij op. Maar wijsheid is niet in een protocol te vangen en het is de vraag of het angstige Nederland, met dhr. Willems voorop, dit aandurft.

Een moeder, dus… kindermishandelaarster

http://humaniseringvandejeugdzorg.nl/laat-het-gezin-met-rust/