Om te vermijden dat de Nederlandse jeugdbescherming hun kinderen wegneemt en in een pleeggezin plaatst, vluchten steeds meer Nederlandse gezinnen de grens over naar België. Om hier samen met hun kinderen een nieuw leven te beginnen. Het voorbije jaar alleen al zo’n 15. Het aantal uithuisplaatsingen is in Nederland de voorbije jaren fors gestegen. Is het Nederlandse beleid te streng of is het Belgische beleid te laks? Koppen zoekt antwoorden.

Cécile Van De Ven woont al 16 maanden op een huurappartment in het centrum van Lommel. Volgens de Nederlandse Jeugdbescherming heeft ze psychische problemen en is ze niet in staat om voor haar haar twee kinderen Tom (16) en Shania (5) te zorgen. ‘Als ik niet naar België was gekomen, was ik mijn kinderen kwijt geweest. Nu proberen we er hier het beste van te maken’.

Ook Deon van Moorsel vluchtte, samen met zijn dochter Tessa, naar Limburg. Als de moeder van Tessa in een psychose raakt wil Jeugdzorg haar in een pleeggezin stoppen maar dat wil Deon niet laten gebeuren. ‘In Nederland nemen ze veel te snel je kind af. Ze hebben helemaal niet gekeken of Tessa binnen de familie kon opgevangen worden. En hier zit ik nu, in België’

Een reportage van Ilse Van Lysebeth en Pascal Seynhaeve

http://www.een.be/programmas/koppen/nederlanders-vluchten-voor-jeugdzorg

 

Nederlandse ‘probleemgezinnen’ vluchten naar België

BRUSSEL – Heel wat Nederlandse gezinnen zouden naar België vluchten om te vermijden dat hun kinderen worden geplaatst. Dat blijkt uit een reportage van het Nederlandse tv-programma Netwerk.

In de reportage werd een gezin opgevoerd waarover de Nederlandse Jeugdzorg een zwaar dossier had. Volgens de Nederlandse Jeugdzorg was de ontwikkeling van de kinderen zelfs bedreigd

De moeder wilde haar kinderen echter niet kwijt en verhuisde naar Vlaanderen. Het dossier verhuisde mee naar de Vlaamse Jeugdzorg, maar wordt hier niet meer opgevolgd.

De Jeugdzorg in Vlaanderen zou veel minder streng zijn. Nederlandse politici reageren verontwaardigd. De Nederlandse minister van Jeugd en Gezin André Rouvoet gaat contact opnemen met Vlaams minister van Welzijn Veerle Heeren (CD&V).

Hoeveel Nederlandse gezinnen jaarlijks naar Vlaanderen vluchten om aan Jeugdzorg te ontsnappen is niet duidelijk. svh

Nederlandse probleemouders vluchten naar Limburg

06:54 Om te voorkomen dat de Nederlandse Jeugdzorg hun kinderen uit huis plaatst, vestigen steeds meer Nederlandse probleemgezinnen zich met hun kroost in onze provincie.

Het Nederlandse tv-programma Netwerk stelde het probleem gisterenavond aan de kaak. “In Nederland willen ze mijn kinderen afpakken”, zegt moeder Ann de Kroon. De vrouw woont nu in Lommel met drie van haar vijf kinderen. Ook in Neerpelt, Overpelt, Dilsen-Stokkem en Hamont-Achel wonen Nederlandse families op de vlucht voor de kinderbescherming.

Minder ingrijpend
Lucienne Janssen van het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg Maaseik heeft vijftien Nederlandse gezinnen onder haar hoede. “Wij nemen hier minder ingrijpende maatregelen”, zegt ze.

“Mijn cliënten worden bij jullie met rust gelaten”, zegt ook Jan van Ruth, een Eindhovense advocaat die het afgelopen jaar minstens vijf gezinnen naar ons land stuurde. De Nederlandse bevoegde minister wil een onderzoek naar de zaak.

 

Reactie:

 

Van alle geïnterviewde gezinnen (er staat nog een bijkomend verhaal op de website) was volgens mij in geen enkel geval een uithuisplaatsing te verantwoorden. Het scheiden van ouders en kinderen is het allerlaatste wat men mag doen. Het basisprincipe is dat de beste soort instelling voor jeugdzorg de echte (slechte) ouders slechts tot op enkelhoogte kan vervangen.

Blijkbaar krijgt de sector in Nederland teveel subsidies en moeten er opvangplaatsen volzet geraken. Bovendien kan er ook sprake zijn van machtsmisbruik door de bevoegde hulpverleners die een conflict met de ouders hebben.

Als het klopt wat in de reportage gezegd wordt dat er in Nederland jaarlijks 50000 gevallen zijn waar ouders onder dwang van hun kinderen gescheiden worden. Dan is dat een erg bedenkelijk cijfer. Eerder een soort misdaad tegen de menselijkheid. Zeker als dat ook nog eens ingaat tegen de wens van de kinderen zelf.

Uithuisplaatsing kan enkel als er sprake is van ernstige verwaarlozing of mishandeling van de kinderen of incest. Maar zelfs in die gevallen moet men blijven nagaan of er nog mogelijkheden bestaan tot herstel van de relatie van ouders met hun kinderen.

– Het feit dat de ouders bereid zijn om te verhuizen naar een ander land om niet gescheiden te worden van hun kinderen bewijst dat ze echt wel bekommerd zijn om hun kinderen.

– In alle drie de gevallen werd het dossier van jeugdzorg Nederland overgemaakt aan jeugdzorg België. Jeugdzorg Belgie kwam vervolgens (na studie van het dossier en contactname met betrokken gezin) tot de conclusie dat er geen voldoende redenen waren voor een uithuisplaatsing.

– In alle drie gevallen bleken de kinderen er net zo over te denken als hun ouders. Bovendien werden ze in alle drie gevallen in relatief gunstige materiële omstandigheden opgevangen.

Het meest schrijnende was nog de reacties van de politici die zelfs geen begin van kritiek leken te hebben op het NL systeem en er zelfs voor pleitten om de foute NL aanpak over de grens verder te zetten. Ziekelijk gewoon.

 

 

 

Gezinnen vluchten naar België voor Nederlandse jeugdzorg – De vlucht van Deon en Tessa naar België

 

De vlucht van Deon en Tessa naar België

Bron: EO Netwerk | 5 maart 2009

Zie het interview met vader Deon van Moorsel bij:http://www.youtube.com/watch?v=6cd8XMCcJ54
Ook Deon van Moorsel vluchtte, samen met zijn dochter Tessa, vorig jaar zomer naar België om een uithuisplaatsing van Tessa te voorkomen. Deon en zijn vrouw zijn niet meer bij elmerledenar en tot voor kort woonde Tessa nog gewoon bij haar moeder in Nederland. Maar als haar moeder in een psychose raakt en daarna depressief wordt, ontstaan er problemen. De Kinderbescherming maakt zich ernstige zorgen over Tessa’s welzijn en wil daarover in gesprek met haar vader. Maar dan blijkt dat ze Tessa een jaar uit huis willen plaatsen en het contact tussen vader en dochter moet geminimaliseerd worden. Dat wil Deon niet laten gebeuren en hij besluit samen met Tessa naar België te vluchten, maar dat is nog niet zo eenvoudig …

Gezinnen vluchten naar België voor jeugdzorg

Bron: EO Netwerk TV | Uitzending van 5 maart 2009

bekijk de reportage

Nederlandse ouders van wie de kinderen uit huis geplaatst of onder toezicht gesteld dreigen te worden, vluchten met hun kinderen naar België. Dat meldt actualiteitenrubriek Netwerk vanavond op basis van eigen onderzoek in Nederland en België. Lucienne Janssen van het Comité Bijzondere jeugdzorg in Maaseik constateert in haar regio een toename van het aantal Nederlandse gezinnen dat vanwege dreigende uithuisplaatsing van de kinderen naar België vertrekt:’ Momenteel begeleiden wij zo’n tien tot vijftien Nederlandse gezinnen, dat is zo’n vijf tot acht procent van ons totale dossierbestand’, aldus Janssen vanavond in Netwerk.

In de studio is Rita van Breugel van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant te gast.

Reportages van 5 maart 2009:

Artikel:

Dossier:

Rouvoet reageert in een schriftelijke reactie

Bron: EO Netwerk | 5 maart 2009

Minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin: ” Kinderen zijn er niet mee geholpen als ouders naar het buitenland verhuizen om de jeugdbescherming te ontlopen. Als het gebeurt, zijn er in de praktijk hele korte lijnen met de buitenlandse instanties die de zorg overnemen. In het belang van deze kinderen ga ik nader onderzoeken hoe vaak het voorkomt en of het in de praktijk mogelijk is om de overdracht van de zorg voor deze kinderen te verbeteren. Daarover zal ik ook contact opnemen met mijn Belgische ambtgenoot.”

Kamer reageert op de uitzending

Bron: EO Netwerk – 5 maart 2009

Zie voor de reacties van kamerleden:
http://www.youtube.com/watch?v=7rFOpkZdwfQ

In reactie op het onderzoek van Netwerk pleit een Kamermeerderheid voor een onderzoek door minister Rouvoet, minister voor Jeugd en Gezin. Netwerk zette de reacties van de PvdA, PVV, VVD en CDA op een rijtje.

Advocaat Jan van Ruth
Bron: JeugdzorgTv » Conferentie “Problematiek in de jeugdzorg, zorg en het falen van het recht” » Platform rechtsorde herstel & Dmitri, patiëntenorganisatie voor onbedoelde schade » Advocaat Jan van Ruth » 15.45-16.00 uur – Spreker uit de zaal » 20 september 2008

Zie voor Mr. van Ruth ook:

Brandbrief aan scholen voor basis- en middelbaar onderwijs van Cécile van de Ven en Ron Mol namens Jeugdzorgverzet, Jeugdzorg-tv, Dwaze moeders, Belangengroep ouders
Bron: Pleincollege Eckart – Hyves.nl
http://www.jeugdzorgammehoela.nl/Brandbrief.pdf

AAN DE DIRECTIE EN DE OUDERRAAD VAN DEZE SCHOOL

De Jeugdhulpverlening, Bureau Jeugdzorg hierna te noemen BJZ, en de Raad voor de Kinderbescherming, hierna te noemen de Raad zijn erg actief en worden steeds actiever.

Steeds vaker worden er (helaas heel erg veel valse) anonieme meldingen gedaan bij het AMK (onderdeel van BJZ) over vermeende kindermishandeling of verwaarlozingen.

Deze speelt het vervolgens door aan BJZ en dan gaat de medewerker van BJZ informatie opvragen bij derden.

Dit zou uw school bijvoorbeeld kunnen zijn als het kind bij u op school geplaatst is. Deze medewerker verwacht van u alle medewerking en vraagt erop los, dat is hun werkwijze.

Dat deze werkwijzen niet conform de wet zijn en buiten alle redelijkheid plaatsvindt wordt door de instanties braaf en angstig verzwegen (u zou eens door gaan krijgen dat hetgeen zij doen illegaal is!! Dat mag natuurlijk niet gebeuren begrijpt u wel?)

Helaas ontbreekt het hier ondermeer aan waarheidsvinding.

Wij willen u waarschuwen voor de dwingende ondertoon bij deze BJZmedewerker omdat deze zonder schriftelijke toestemming van de gezaghebbende ouder(s) helemaal géén informatie mag opvragen!

Verder bent u ook helemaal niet verplicht deze informatie te verstrekken en in verreweg de meeste gevallen heeft ook uw school de schriftelijke toestemming nodig om persoonsgegevens te verstrekken.

Dit weet de medewerker overigens prima maar zal zeggen dat dit hun werkwijze is. Dat klopt ook, alleen is die illegaal.

Wij nemen aan dat u niet wenst mee te werken aan illegale en strafbare praktijken?!

Verstrekking van persoonsinformatie kan u immers duur komen te staan als dat niet zorgvuldig en met toestemming is gebeurd. (CBP)

Ook een Raadsmedewerker kan uw school komen bezoeken met hetzelfde verzoek. Ook hier geldt weer dat u uitsluitend met de schriftelijke toestemming persoonsgegevens mag verstrekken en/of opvragen.

Raadsmedewerkers hebben geen toestemming nodig om informatie op te vragen, maar de partij die de informatie heeft mag die dus alleen verstrekken met de toestemming van de gezaghebbende ouder(s).

Laat u niet in de luren leggen door het feit dat de Kinderbescherming onder het ministerie van Justitie valt en dus wel te vertrouwen is.

Ook de Raad doet niet aan waarheidsvinding ondanks dat deze dat bestuursrechtelijk verplicht zijn! (LJN BD1113, http://www.rechtspraak.nl)

Het is triest maar zowel de medewerkers van BJZ als van de Raad liegen werkelijk alles aan elkaar en verzinnen keer op keer nieuwe “feiten”.

Waarom sturen wij u dit? Het antwoord is relatief simpel en dat is dat het systeem compleet is doorgeslagen en zijn doel voorbij geraced heeft.

Ondanks de pogingen van alle BJZ en Raad om de burger wijs te maken dat ze in het belang van de kinderen werken wijst de praktijk helaas maar niet tot onze verbazing uit dat het een geheel ander belang is wat voorop staat en dat heeft niks met kinderen te maken.

Dat is namelijk GELD, keiharde EUROOS en niet zo weinig ook nog.

Maar dat even terzijde, wij willen u proberen duidelijk te maken wat de gevolgen voor het kind en diens gezin/familie in verreweg de meeste gevallen zijn als een melding wordt gedaan op basis van vermoedens en zonder feiten en bewijzen.

In de meeste gevallen mankeert er werkelijk niks bijzonders aan deze gezinnen maar op papier worden ze gediskwalificeerd als ouders en opvoeders.

BJZ gaat zich er onherroepelijk mee bemoeien.

Nou denkt u, prima toch dat ze onderzoek doen?

Je zou het inderdaad vermoeden maar niets is minder waar.

BJZ is een bedrijf en moet omzet en productie maken.

Ieder kind wat BJZ geïndiceerd krijgt (dat zijn praktisch alle aanmeldingen) is potentiëel Kinderbeschermingsslachtoffer. BJZ werkt in meer dan 80% van de gevallen doelgericht naar een OTS (onder toezichtstelling) toe.

Ze doen dan een Raadsmelding. De Raad neemt het vervolgens over en zoekt info bij elkaar die een OTS en vaak ook meteen een UHP (uithuisplaatsing) rechtvaardigen.

Deze speelt gezins- en familieleden, partners en expartners tegen elkaar uit en zetten al het negatieve in het verzoek aan de Kinderrechter.

Al het positieve wat aan info verkregen is wordt weggegooid als niet van belang zijnde.

Ook is het gebruikelijk dat medewerkers situaties en omstandigheden ter plekke verzinnen en verhalen verdraaien, halve waarheden verkondigen en nog meer.

Dát is hun werkwijze, en niet anders dan dit.

Zo prima is het dus allemaal niet.

De Raad danwel BJZ komt niét de situatie ter plekke bekijken maar oordelen van horen zeggen en vanachter een bureau.

Zodra de Raad voor de Kinderbescherming zich met de zaak gaat bemoeien, en dat is in de meeste gevallen, kan er vanuit gegaan worden dat er een raadsrapport komt waar een zeer schrijnende situatie wordt geschetst en een verzoek aan de Rechtbank zal worden gedaan om het kind onder OTS te stellen, evt gepaard gaande met een machtiging UHP (uithuisplaatsing).

De Kinderrechter dient ieder verzoek te toetsen, echter de kinderrechter gaat er vanuit dat BJZ en Raad weten waar ze het over hebben.onder het mom van dat zij de “deskundigen en professionals zijn”.

Hij/zij toetst dus niet!

Er kan zich dan de volgende situatie voordoen welke geen incident of toevalligheid is;

  • Er wordt een (evt. anonieme) melding gedaan over herrie in huis.
  • AMK maakt er huiselijk geweld van en meldt het bij politie en BJZ.
  • Deze vragen een crisis UHP aan per telefoon en je deurbel gaat.
  • Daar staan enkele politieagenten, een paar medewerkers van BJZ en evt. een arts.
  • Ze komen je kind NU uit huis halen want er is een zeer gevaarlijke situatie voor het kind en het wordt elders ondergebracht.
  • Of je het nieuwe verblijfsadres van je kind dan krijgt hangt af van je medewerking aan de instanties.

Ook dit is weer strafbaar als je geen contact met je kind mag hebben als je volledig gezag hebt. BJZ maakt zich wat dit betreft bijzonder vaak schuldig aan onttrekking aan het ouderlijk gezag en zelfs aan ONTVOERING met hulp van de sterke arm der Wet, de politie…

Dat is ernstig strafbaar maar weinig ouders (scholen, sportclubs, consultatiebureaus, peuterspeelzalen ed) weten dat en zodoende komt BJZ er mooi mee weg.

Dat moet maar eens afgelopen zijn.

Velen denken en zeggen dat “als je met de Kinderbescherming in aanraking komt dan moet er écht wel wat mis zijn”, er zal toch wel íets van het rapport waar zijn “ ..de overheid, (JUSTITIE notabene!!) doet toch onderzoek en liegt toch zeker niet!!!!!??? Je kind wordt toch echt niet zomaar uit huis gehaald!!!….

Dit is absoluut niet het geval. Daar waar het op illegale praktijken aankomt is Justitie veelal de grootste crimineel, dat u dat goed beseft!

Het kan werkelijk elk gezin overkomen, zodra BJZ een kind in haar kielzog heeft springen de Eurotekens in hunne ogen en laat zij het niet meer los.

In 80% van de verzoeken tot OTS is er wérkelijk niks wat een OTS danwel een UHP rechtvaardigt, bij de overige 20% is sprake van waarheid danwel een substantieel waarheidsgehalte wat OTS danwel UHP rechtvaardigt of waar mogelijk gedwongen opvoedondersteuning zou moeten volgen.

Dat dit schrijven geen flauwekul is maar een zeer serieuze noodkreet naar (in eerste aanleg) basisscholen en middelbaar onderwijs hopen wij u nu te hebben kunnen laten zien.

Wat de consequenties kunnen zijn voor onschuldige kinderen en hun ouders als u, uw medewerkers (of zelfs onbekende derden!!) informatie verstrekken die niet geverifieerd kan worden als zijnde de WAARHEID.

Wij verzoeken u deze brandbrief op te nemen in uw schoolblad, danwel te verspreiden via de website van uw school of aan de leerlingen mee te geven zodat hun ouders deze informatie ook bereikt.

Het geheel valt onder ONZE verantwoordelijkheid als waakzame burgers, dus ook onder UW verantwoordelijkheid.

Mochten er nog vragen zijn die u naar aanleiding van dit schrijven heeft, dan staat het u vrij om altijd contact met ons op te nemen.

Wij zullen u dan zo exact mogelijk verder helpen en indien u wenst zelfs adviserend kunnen optreden, “IN HET BELANG VAN DE KINDEREN!”