Categorie archief: Hulp

Zwartboek Kinderbescherming op Internet

Zwartboek Kinderbescherming op Internet

Deze internetsite is gemaakt om voorlichting te geven over de Raad voor de Kinderbescherming Bureau Jeugdzorg en de (Gezins)voogdij. Het is voor burgers die met deze sector te maken krijgen heel belangrijk om te weten wat hen te wachten kan staan. Met voorlichting, tips en modelformulieren op deze internetsite kan de burger zich weerbaar maken. Ondergetekende heeft deze sector jarenlang bestudeerd, namens veel klagers veel procedures gevoerd en op basis van veel praktijkervaring inzicht gekregen in de handelwijze van deze sector. Ik geef daarom als eerste advies blijf er bij uit de buurt omdat je nooit weet waar je aan toe bent in deze sector en welke ingrijpende gevolgen hun bemoeienis voor ouders en kinderen kan hebben.

Heeft u (of kent u iemand die) problemen heeft met de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg of de (Gezins)voogdij dan kunt u naast de informatie op deze site ook bellen voor informatie, advies of deskundige hulp naar telefoonnummer: 0341-558356 /

Structureel probleem in deze sector is dat de burger te maken heeft met ongewenste dominante structuren, ernstige belangenverstrengeling en willekeur bij het benoemen van “gevaren en normen” om contact tussen kind en ouder te stoppen of te minimaliseren. Met als gevolg dat van familieleden soms vijanden gemaakt worden. Door het ontbreken van “normen” waarop (geheime) rapporten en (geheime) maatregelen worden gebaseerd, het ontbreken van duidelijke wetgeving die ouders en hun kinderen afdoende tegen de bemoeienis van deze sector beschermt. De wetgeving die er al is kan door de sector vaak ongestoord worden genegeerd. M.a.w. deze sector is veel te machtig geworden. De burger heeft daarom met name de hulp van de media en publicaties nodig om de sector te dwingen over hun (ethisch) handelen na te denken.

De positie van de klager. Klagers bij klachten over de jeugdzorg bevinden zich in een emotioneel zeer kwetsbare positie; het indienen van een klacht vergt moed. Daarom dient een klachtprocedure naar haar aard laagdrempelig te zijn: geen vormvoorschriften, geen eisen aan personen door wie klagers zich laten vertegenwoordigen en/of bijstaan. In hun emotioneel kwetsbare positie geven klagers hun gemachtigde/vertrouwenspersoon het vertrouwen namens klagers de klachten zo helder mogelijk bij de klachtencommissie in te dienen en zodanig te formuleren dat de klacht mede door het op juiste wijze formuleren gegrond wordt verklaard. Het is de taak van de gemachtigde de klachten zakelijk op de hoorzitting aan de commissie helder te presenteren en toe te lichten, vragen van de commissie te beantwoorden. Want wat blijkt uit de praktijk? Klagers worden soms bedreigd door de (gezins)voogdij-instelling klachten via bemiddeling op te lossen want anders dient de instelling een verzoek machtiging uithuisplaatsing van het kind van de klager in. Niets is smeriger dan de praktijken zoals die zijn geconstateerd bij de Stichting Jeugd en Gezin Flevoland. Het is kenmerkend voor de sector gezinsvoogdij om dit soort zaken niet adequaat de kop in te drukken maar de aanklagers van dit soort praktijken aan te pakken.

De positie van de klachtencommissie. Een ander belangrijk aspect van de vereiste zorgvuldigheid is dat klachten binnen de hiervoor gestelde termijnen worden behandeld en dat klagers de beschikking hebben over alle stukken: “equality of arms”. Een zeer belangrijke uitspraak is gekomen van de Provinciale Klachtencommissie Noord-Brabant. De beklaagde (gezins)voogdij-instelling dient aan de hand van een contactjournaal bij klachten het tegendeel te bewijzen. Niet voor niets willen burgers graag weten “wat staat er in het contactjournaal?” Niet voor niets verzetten instellingen zich hevig tegen afgifte van complete contactjournalen omdat door afgifte van een compleet contactjournaal de hulpverlening controleerbaar en doorzichtig gemaakt wordt.

Ik ben van oordeel dat de burger bij het eerste contact met de instellingen in deze sector op transparante wijze inzicht dient te krijgen in de organisatiestructuur en functieaanduidingen van de instelling. In relatie tot mogelijke gevoelens van afhankelijkheid en onmacht bij ouders en kinderen is terzake een direct belang aanwezig. Ik ben dan ook van oordeel dat er een aantal minimale normen met name bij de gezinsvoogdij doorgevoerd moeten worden om burgers tegen deze veel te machtige bestuursorganen te beschermen.

De handelwijze van J. Hop om bovengenoemde en andere zaken op internet te publiceren is de sector in het verkeerde keelgat geschoten. De gezinsvoogdij verzet zich dan ook fel tegen de invoering van deze minimale procedurele “normen en gevaren” en publicaties over de gezinsvoogdij op internet. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het beroepsverbod dat een aantal (gezins)voogdij-instellingen J. Hop hebben opgelegd wegens “aanzetten tot afgifte van het contactjournaal” en/of “aanzetten tot het indienen van procedurele klachten”. Ik noem deze kritiek op mij hier nadrukkelijk omdat ik een voorstander ben van “hoor en wederhoor” en procederen op basis van “equality of arms” zonder mogelijke “schijn van belangenverstrengeling”. Ik nodig u uit deze internetsite te bekijken, te gebruiken, zelf te oordelen over de inhoud van deze site Indien u meer informatie heeft dan ik, fouten of onjuistheden tegenkomt laat het mij dan omgaand even weten door sitenummer en passage te vermelden. Waar nodig kan ik gegevens aanpassen. E-mail: j.hop3@chello.nl

Weigering ouders als gemachtigde of vertrouwenspersoon van de minderjarige

Minderjarigen hebben recht op bijstand van hun ouder(s) als vertrouwenspersoon of gemachtigde in gesprekken met medewerkers van de gezinsvoogdij. Wanneer u door de gezinsvoogdij geweigerd wordt als gemachtigde of vertrouwenspersoon van de minderjarige dan adviseer ik u dit schriftelijk te laten bevestigen en tegen deze beslissing een bezwaarschrift in te dienen.

 

Bekendste truc (gezins)voogdij is het niet vermelden van de
juridisch juiste beroepsmogelijkheid onder een beslissing

J. Hop adviseert ouders en minderjarigen alle beslissingen van de (Gezins)voogdij-instelling te controleren op het op juiste wijze vermelden van de juridisch juiste beroepsmogelijkheid onder een beslissing. Heeft u vragen of informatie nodig neem dan even contact met mij op.

Contactjournaal (Gezins)voogd

Afgifte compleet contactjournaal (gezins)voogd noodzaak voor onafhankelijk toezicht/oordeel

http://www.sdnl.nl/kinderen.htm

Forum voor deze website

 

tumblr_m1gszocD5q1qiyu72o1_500_large

Er is een forum aangemaakt, omdat er blijkbaar veel behoefte is aan uw verhaal kwijt kunnen en misschien om elkaar te helpen en of bij te staan!

Dat kan dus ook, vanaf nu:

http://jeugdzorgklachten.actieforum.com/

 

6-Jarig meisje belt 112: hulp, instanties en tips

6-Jarig meisje belt 112 terwijl haar moeder ernstig wordt mishandeld door haar stiefvader.

Dit verhaal gaat over een 6-jarig meisje die eigenlijk al te veel heeft meegemaakt voor haar leeftijd. Het is het verhaal van Lisa, een meisje dat zowel slachtoffer als heldin is. Wat er is gebeurd zal je doen shockeren. Ze is slachtoffer geweest van lichamelijk en geestelijk geweld..

In het volgende fragment hoor je Lisa schreeuwen, het enige wat ze wilt is dat haar stiefvader haar moeder met rust laat. Het hele gezin kampt al langere tijd met problemen, zowel Lisa als haar moeder zijn slachtoffer geweest van huiselijk geweld. Het moet verschrikkelijk zijn geweest voor dit meisje.. Al op zo’n jonge leeftijd.

meisje-belt-112
Er is ook een positieve kant aan dit verhaal. Op een avond loopt de situatie volledig uit de hand. Lisa besluit 112 te bellen, door de enorme kalmte en rust waarin dit meisje blijft, groeit ze uit tot een ware heldin. De stiefvader word opgepakt, en de rust in de familie is eindelijk weer teruggekeerd. We waarschuwen je voor het volgende fragment, het kan als shockerend worden ervaren. Wij vinden dat dit soort berichten met de wereld gedeeld moeten worden, om mensen bewust te maken over de gevaren van huiselijk geweld, voor alle slachtoffers! Samen kunnen we het verschil maken, vergeet dit bericht dus niet te DELEN!
Best heftig om te horen vind je niet? Zeker met de gedachte dat dit maar een enkel voorbeeld is van huiselijk geweld. Wij vragen iedereen om zo bewust mogelijk te zijn, wees alert en let goed op! Het kan zomaar zijn dat dit soort dingen dicht om je heen gebeuren. Dat kunnen we met z’n alle voorkomen.

http://trendnieuws.nl/meisje-belt-112/

Zit je in zo’n situatie, in een relatie die niet gezond is voor de kinderen en jouzelf, ga dan op zoek naar hulp! Laat geen enkele emotie richting de persoon die dit aanricht reden zijn om te blijven!
Vlucht, stop met die persoon, want op een dag kan het te laat zijn! Voor jou of je kinderen of voor jullie allemaal. Probeer altijd tijdens agressie de ander sussend toe te praten en niet te dreigen met het feit dat het afgelopen is, wees verstandig, ken je partner! Als diegene tot rust is gekomen, trek dan je eigen plan, en soms moet je dat gewoonweg niet zeggen omdat dit veiliger is.
Geweld moet je nooit accepteren nml!
Bij geen één mens!

Slachtofferhulp->http://www.gezondheidsnet.nl/geest/mishandeling-binnen-je-relatie
Hulp wat te doen bij agressie van de ander-> http://www.leren.nl/cursus/sociale-vaardigheden/lastige-mensen/woedeuitbarstingen.html

Hulp bij huiselijk geweld-> https://www.politie.nl/themas/huiselijk-geweld.html

Overige meldpunten:
Kadera- http://www.kadera.nl/menu.php?menu=21

Er zijn, naast Kadera, nog andere meldpunten waar u terecht kunt voor advies en informatie over huiselijk geweld. U vindt ze hieronder.

Meldpunt Amsterdam 020 611 60 22
Meldpunt Vrouwenopvang Flevoland 0900 202 06 34
Bureau, Advies & Intake stichting Wende 070 392 57 74
Meldpunt Hera Gelderland 026 389 49 45
Meldpunt Noord-Brabant 0900 202 11 25
Meldpunt Kadera 0900 126 26 26
Meldpunt Rotterdam 010 476 16 80
Meldpunt Utrecht 0900 230 03 00

Vrouwenopvanghuizen
Voor opvang, hulp, begeleiding, informatie, advies en consultatie aan mishandelde vrouwen en hun eventuele kinderen.

Landsdeel / Provincie

Gemeente

Naam instelling

Telefoonnummer

Noord

Friesland Leeuwarden Fier Fryslan 058 215 70 84
Groningen Groningen Het Kopland 050 599 1420
Drenthe Emmen Het Kopland 050 599 1420

Oost

Overijssel Zwolle Kadera 088 422 24 95
Enschede Kadera 088 422 24 95
Gelderland Arnhem Moviera 026 352 58 10
Utrecht Moviera 030 271 17 24
Zeist Kwintis 030 695 61 73
Amersfoort Siriz 033 460 50 70

Zuid

Limburg Venlo Mutsearsstichting 077 354 99 45
Parkstad Blijf van mijn Lijf Parkstad 045 571 16 84
Maastricht Xonar 043 604 55 55
Noord-Brabant Goirle De Bocht 013 543 30 73
Helmond SMO Helmond 0492 52 50 98
Den Bosch SMO ’s Hertogenbosch 073 613 92 25
Goirle Kompaan 013 530 94 00
Breda Stichting Safegroup 076 656 05 50
Breda Valkenhorst 076 565 05 50
Eindhoven Neos 040 250 15 80
Zeeland Vlissingen Blijf van m’n Lijf Zeeland 0118 46 99 17

Zuid Holland

Zuid Holland Dordrecht Blijf van m’n lijf ZHZ 078 614 14 51
Rotterdam Arosa 010 47 69 044
Vlaardingen Stichting Elckerlyc 010 435 50 00
Delft Perspektief 015 284 10 00
Den Haag Stichting Wende 070 310 68 78
Gouda Kwintes VO Midden-Holland 0182 527 246
Leiden Rosa Manus 071 573 08 70

Midwest

Noord Holland Haarlem Blijf Groep 023 532 07 22
Alkmaar Blijf Groep 072 562 51 25
Den Helder Blijf van m’n lijf Den Helder 0223 63 43 76
Zaanstreek Blijf Groep 075 615 90 89
Amsterdam Blijf Groep 020 521 01 50
HVO Querido 020 561 90 90
Ijmond Blijf Groep 0251 24 55 73

 

Kinderbescherming vindt dit niet meer leuk

Kinderbescherming vindt dit niet meer leuk

Het gebruik van social media in geschillen tussen ouders en hulpinstanties over hun kinderen, begint uit de hand te lopen. Medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming werden ernstig bedreigd toen een vader uit Dordrecht een gesprek met hen op Facebook postte.

http://www.rtlnieuws.nl/editienl/kinderbescherming-vindt-dit-niet-meer-leuk

Lastig hé?
Nou vreemd is het wel dat zij het niet zo lastig vinden om ouders lastig te vallen met hun leugens en bedrog!
Als men er maar aan kan verdienen, dat gaat ten koste van alles op aarde en boven alles liefde voor elkaar in een gezin!
Mensen die werken bij jeugdzorg,het heet nu “Veilig Thuis” Hahahaha, grappig bedacht zeg, kunnen zich niet inleven in deze situaties zelfs.
Dat is pas eng.
Wat als zij hun eigen kinderen kwijtraken dankzij een mens die denkt het beter te weten?
Zomaar even wat z.g. redenen opnoemt, om een kind bij je weg te halen? Maar zover kunnen deze breinlozen niet denken.
Maak het hen maar flink lastig, ze stelen je kinderen nml.
Dan mag dat ook!

tumblr_mm1by91Jfw1sp1r3eo1_500

Advocaat helpt: 400 opvallende uithuisplaatsingen!

 uithuispl

De meest opvallende zaken van het afgelopen jaar waren:

  • BJZ was van mening dat de te vroeg geboren baby niet door moeder kon worden opgevoed. Dat moeder al een 5jarige dochter had die heel goed opgroeide, dat leek BJZ niet mee te wegen.
    Moeder werd geweigerd  sonde voeding te (leren) geven, moeder mocht van pleegmoeder haar baby niet vasthouden…..of te wel: moeder werd weggehouden.
    Na een grote juridische strijd van vier procedures in 1,5 jaar tijd heeft moeder haar baby nu thuis en gaat het heel goed.
  • De Stichting Gereformeerde Jeugdzorg (SGJ) had een jongen met een licht autistische stoornis uit huis gehaald zonder enige reden. Met vier procedures in een jaar, kreeg ik dit leuke kind weer naar huis.Een moeder bemerkte dat haar dochtertje werd misbruikt tijdens de omgang bij vader. Zij schakelde de hulp in van Jeugdzorg. Helaas belandde moeder in de hel op aarde en verloor zij haar kind en kreeg de vader (!!) als enige omgang (deze zaak heeft de krant en SBS6 gehaald) Na drie procedures loopt deze zaak nog altijd helaas.
  • Moeder roept al jaren dat haar (ten onrechte uithuis geplaatste) dochtertje wordt mishandeld door het pleeggezin. Niemand wilde luisteren en omdat moeder maar als lastig werd beschouwd is ze ook nog uit het gezag ontheven. Er zijn 18 procedures gevoerd.
  • Nu naar drie jaar is de beerput per ongeluk open gegaan en blijkt dat het dochtertje inderdaad ernstig lijkt te zijn verwaarloosd en mishandeld door pleegouders. Er is begin 2014 nu een zeer grote procedure gestart waarbij ons kantoor diverse verzoeken heeft ingediend. Wij hopen dat moeder en dochter snel herenigd kunnen worden…
  • http://www.uithuisplaatsingkind.nl/opvallende-uithuisplaatsing-jeugdzorg-zaken/

Klacht indienen tegen jeugdzorg

Klachten over jeugdzorg:

http://www.klacht.nl/bureau-jeugdzorg/

tumblr_mcwrfoy8TR1rzv0zmo1_500

Enkele klachten:

Mijn Klacht:

Hallo ik heb niet maar 1klacht er is een vies spel gespeeld
ik heb v er een paar ik werdt van mijn kind veroofd hij werdt
mishandeld in het eerste pleeggezin pijn gedaan hij werdt gediscrimineerd door een pleegzorg begelijder ik heb het gezag van mijn kind
maar gvoogd bureau jeugdzorg maastricht wilt geen informatie over
mijn zoontje geven niks en stookt anderen op tegen mij laster eeroof
scantage afpersing en met leugens en list mijn kind het
recht op kontakt met zijn moeder of familie ontnemen
ook bezoek aan een huisarts werdt gewijgert en zonder aanlijding
vraag indiennen voor beëindigen van moeder uit het ouderlijke gezag. Tegenstrijdige berichten en verslagen en liegen tegen k.derrechters .

Gewenste Oplossing:

Als ik iets hoor weeten mag hoe het met mijn kind gaat als hij
contakt mag hebben met mij of andere famielleden van mijn keuze
als hij en ik gehoord worden en geholpen inplaats van gesloopt. En als hij
weer bij mij thuis in BE veilig thuis is komt .

(Aub als je iets schrijft, doe het zo foutloos mogelijk, anders zegt men weer: kijk die ouders kunnen niet eens goed schrijven!!!)

—–

Mijn Klacht:

Jeugdzorg zit al lange tijd in mijn gezin vanwege de beperkingen van de 2 jongens, ook al voor de echtscheiding.
Wij hebben een gezinsvoogd doordat de echtscheiding een vechtscheiding werd doordat mijn ex alles van mij wilde afpakken.
De eerste voogd slaagde niet in om de vechtscheiding te stoppen en trok mijn ex-man voor en liet 4 kinderen van toen 12/12/13/16 jarige pubers bij zijn vader verblijven in een studentenkamer met alle gevolgen van dien.
Deze voogd kreeg een andere functie en moest ons verlaten net op het moment dat hij mijn ex-man door had dat hij de boel manipuleerde.

Er kwam een tweede gezinsvoogd en hij negeerde de doosier van de vorige voogd en ging de ene fout na de andere fout maken en hij zette mijn ex-man tegen mij op door vertrouwelijke informatie naar mijn ex-man door te sturen en mij te verplichten met de gestoorde ex van mij aan tafel te gaan zitten. Ik vind dat hij de geheimhoudingsplicht hiermee heeft verbroken en dus strafbaar is en hij noemt dit zijn werkwijze.
Ik heb toen zijn leidinggevende ingeschakeld en een klacht tegen hem ingediend en sindsdien kijk ik de kat uit de boom. Zijn leidinggevende adviseerde mij stichting De noodkreet.
De voogd praat achter mijn rug met de kinderen en mijn ex-man en ondermijn mij mijn gezag.

Om de vechtscheiding te stoppen moesten de kinderen uit huis.
Mijn oudste zoon woonde bij mijn broertje, maar jeugdzorg zorgde voor geen enkel vergoeding en nu woont hij sinds een paar maanden op zichzelf.
Mijn oudste dochter werd in de meivakantie van 2013 niet meer teruggebracht door haar vader en de gezinsvoogd deed niks.Dit was net voor een rechtszaak en zij was door haar vader gehersenspoeld. In januari 2014 ging zij bij de moeder van haar vriendin wonen in de vorm van netwerkpleegzorg en daar woont zij nu nog. Ondertussen had mijn ex met de hulp van de nieuwe voogd mijn tweeling gescheiden door het jongetje in januari 2014 mee te nemen.
Ik had dus alleen zijn tweelingzusje van 14 bij mij. Maar omdat ik weigerde om mijn oude dossier van GGZ vrij te geven dreigde jeugdzorg en de raad van de kinderbescherming om mijn dochter uit huis te plaatsen want zij had vals tegen mij getuigd dat ik stemmingswisselingen had op opdracht van haar vader omdat hij haar had beloofd dat zij een prinsessen leven bij hem zou krijgen want hij verdient genoeg en ik zit met zijn schulden.
Maar maart 2015 werd mijn dochtertje bij mij weggehaald door jeugdzorg en geplaatst voor 3 maanden observatie in een zorginstelling. Einde van de maand maart 2015 werd mijn zoontje bij mijn ex-man uit huis geplaatst omdat de school een zorgmelding had gedaan van zware verwaarlozing bij zijn vader en meerdere mensen hadden ook mijn zoon van 14 op straat zien zwerven.
Maar ondanks de verwaarlozing mag mijn zoon iedere weekend naar zijn vader zonder dat ik daar toestemming voor heb gegeven en de voogd heeft voornemens om mijn zoon binnen een maand weer bij zijn vader te laten wonen. Ik zie mijn zoon nooit, niet eens een keer in de maand, af en toe ga ik naar zijn school om hem een kusje te geven voordat hij door zijn busje wordt opgehaald. Het gaat om een jongen met pddnos en ADHD die makkelijk te manipuleren is.
Nu hoort ik dat de voogd met mijn dochter van 14 heeft gepraat dat zij ook bij haar vader gaat wonen. Dit klopt niet. Ik zie haar een keer in de maand een dag zonder overnachting en als ik hier niet mee akkoord ga, dan krijgt mijn dochter geen hulp van GGZ en voor mijn oudste dochter van 15 geldt dat ook. Mijn ex heeft voor trauma’s bij de kinderen gezorgde en in mijn ogen wordt hij beloond.
Mijn ex-man heeft geen huis en hij heeft behoorlijke schulden bij mij gelaten, hij fraudeert op alle mogelijke manier en hij is nooit gepakt en hij manipuleert de kinderen en gaat de kinderen omkopen om bij hem te gaan wonen terwijl dat hij nooit iets voor ze heeft gedaan behalve mishandelen. Hij is vanaf eind 2011 bezig om mijn huis te krijgen die ik zelf betaal en ik heb het vermoeden dat jeugdzorg hem wilt helpen om mijn huis te krijgen want ik word overal buiten gehouden.

Gewenste Oplossing:

Ik zou tevreden zijn als ik een andere gezinsvoogd zou krijgen dat onpartijdig is en dat echt in het belang van de kinderen handelt.
Een voogd dat de vertrouwen niet beschaamd en mensen met respect behandeld en mensen in hun waarde laat.
Een voogd dat kan zien dat de kinderen bij mij horen omdat ik altijd goed voor ze heb gezorgd.Gerechtigheid.

—–

Mijn Klacht:

mijn dochter welke zeer getroumatiseerd is en welke onder toezicht staat van jeugdzorg amsterdam is afgelopen vrijdag nadat ik er als alleenstaande vader achter ben gekomen dat mijn dochter van 14 een relatie heeft met een als loverboy bekendstaande gozer van 23 in overleg met jeugdzorg in een crisis opvang geplaats omdat ze tegen mijn wil in toch naar die gozer wilde en ik het haar uiteraard verbood dit is zo uit de hand gelopen dat het op dat moment het beste leek om haar veiliheid te garanderen
mijn verbasing was ook enorm toen ik leerde dat de opvang in amsterdam west mijn dochter contact liet hebben wat uitdrukkelijk besproken was en haar zelfs door die gozer op heeft laten halen ze is dus de hele dag verdwenen geweest en ze hadden geen idee waar ze uithing met die gozer
ik heb de hele dag contact gehad met jeugdzorg en het is nu 22.15 en het schijnt dat ze onderweg is naar de opvang maar ik weet het niet eens zeker
ik ben verbolgen over deze manier van jeugdzorg terwijl er toch echt een dossier ligt waarin de loverboy problemen en gevaren in staan
de gezinsvoogd is het weekeind niet bereikbaar geweest en het wordt afgeschoven als een foutje
met vriendelijke groet h.kuiken

Gewenste Oplossing:

als degene die deze enorme fout gemaakt heeft ontslagen word

 

(Idem ook hier weer let op je taalfouten! AUB Zeer belangrijk!!!!! Het gaat wel om je kinderen NB!)

——

Mijn Klacht:

wij kregen een gezints voogd in eind 2010 voogd 1: maakte de situatie erger dan dat het is. zoow dat ze voor uit gang konden zien voogd 2:begin2011 vont het alemaal wel best en nam een stagere meei wat een schoon zus was en oplijding deet in de zorg voogd 3 :2012 heeft ons huis op spel gezet kwijt teraken niet gelukt voogd 4: deet nix en vont het alemaal best want hij had toch een nieuwe baan en maakt bet erger op papiervoogd 5 : heeft er voor gezorgt dat we het huis kwijt raken van de woning bouw voogd 6 drijgt met kinderen uit huis te plaatsen maaf dat niet kon om dat we een nieuw huisje hadden en de kinderen onderdak hadden voogd 7 2keer gezien en naakt het weer erger dan dat het is en voogd 8 maakt raport op waar echt waar nergens op slaat en moeten wij horen van de leeraar van een van ons kind dat zij in juni weer weg gaat en zo in 4 jaar tijd aan de negende voogd zitten en wat heeft die weer

Gewenste Oplossing:

nergens meei ze liegen en bedriegen als

…………..

—–

Mijn Klacht:

Bureau Jeugdzorg heeft na 3 dagen vanaf de geboorte van mijn dochter Olivia haar uit huis geplaatst. Toen verbleef ik op een psychiatrische afdeling in het ziekenhuis in verband met een zwangerschapspsychose. Nu ben ik al een aantal maanden thuis en maken ze ervan dat het om mijn anti kraak woning gaat waar ik van de huisbaas wel met mijn kind mag wonen. Erna zijn ze gaan zoeken naar mijn verleden waaronder een opname van een.dag in.het mentrum om als reden aan.te voeren.dat ik niet voor mijn dochter zou kunnen zorgen. Ook hebben.ze de psychiatrische toestand van mijn schoonmoeder gebruikt om aan te tonen dat mijn partner het ook niet kan, hoe wel wij al bijna 5 jaar samenwonen en.een relatie hebben.

Ik behoef geen psychiatrische behandeling meer en ben stabiel verklverklaard door de GGZ. Ook krijg ik urgentie voor een.andere.woonruimte.

Mijn excuses voor alle puntjes ik typ vanaf mijn telefoon en die heeft een.beetje kuren.

Mijn klacht is dat ze niet eens mee willen werken aan.het vaker zien van mijn dochter en of thuisplaatsing willen bekijken.

Gewenste Oplossing:

Ik ben tevreden als ik gezien wordt als een HBO er met genoeg verstand om voor een.kind te zorgen en mijn partner gezien wordt als een MBO er met ook voldoende verstand om voor haar te zorgen.

Verder is mijn dochter erg gefrustreerd op zo’n jonge leeftijd omdat ze niet begrijpt dat we steeds weg gaan. Ik ben tevreden als de uhp wordt afgelast en zij terug is bij haar ouders.

——

Mijn Klacht:

Ik ben bij BJZ terecht gekomen doordat ik zwaar mishandelt ben door mijn ex partner toen ik bij hem vertrok.In het politie rapport staat Huislijk geweld, zware mishandeling en poging tot doodslag.
In het politie rapport staat ook letterlijk wat hij tijdens zijn dreigementen na de mishandeling heeft gezegd.
Er staat: “dat wat jou is overkomen zou zo maar eens je dochter kunnen gebeuren”.
Vier weken na de mishandeling moest mijn dochter van toen 9 jaar een heel weekend naar hem toe.
Ik heb 18 jaar met hem samen gewoond en ik kwam op het laatst er achter dat ik te maken had met een Narcist.
Elke gezonde ouder zou zijn kind uit deze situatie willen halen en dat heb ik ook gedaan met alle gevolgen van dien want ik wist wat er ging gebeuren als ik weg zou gaan.
Ik zeg al vanaf dag 1 dat hij een Narcist is en dat hem het kind nooit heeft geïnteresseerd. Nu interesseert het hem wel want hij weet dat zij mijn zwakke plek is. Hij zal er alles aan doen om haar bij mij weg te halen om mij kapot te krijgen. Ondanks dat ik meerdere malen mijn verhaal probeerde uit te leggen waarom ik weet dat hij een narcist is werd mij telkens de mond gesnoerd met de uitspraak je mag geen ouwe koeien uit de sloot halen. Waarop ik antwoordde ik haal geen ouwe koeien uit de sloot want de geschiedenis herhaalt zich voor mijn ogen bij mijn dochter en jullie werken er aan mee.
Toen ik bij hem weg ging kreeg ik een burnout en een depressie door alles wat ik had mee gemaakt. In de maanden daarna kwam alles boven water. Hij had me gemanipuleerd, geïndoctrineerd en compleet gebrainwasht. De normaalste dingen kon ik gewoon weg niet. Zoals koffie gaan drinken bij mijn zus. Een baby op de arm nemen. enz. Puur omdat hij mij psychisch helemaal kapot had gemaakt. Ik kon geen emotie en gevoelens tonen. Nou ander half jaar verder. horen ze mij nog steeds niet aan en krijgt mijn dochter niet de hulp die ze nodig heeft. Ik heb OTS aangevraagd en kreeg een gezinsvoogd maar deze vond het zo ingewikkeld dat ze er een collega bij geroepen heeft. Ik zie dat mijn dochter het zelfde overkomt maar ik mag niks doen om haar te helpen. Ik ben weg gegaan om mijn dochter uit deze situatie te redden en zij duwen haar terug naar een Narcist. Hij wikkelt hun om de vinger en ik wordt scheef aangekeken als ik er wat van zeg. Ik zie mijn dochter stukje bij beetje gesloopt worden door hem maar ik mag van BJZ mijn dochter niet helpen.
Zij zijn blind en doof.

Gewenste Oplossing:

Ik ben pas tevreden als ik serieus wordt genomen. Want tot nog toe verklaren ze mij alleen maar voor gek en willen ze dat ik psychische hulp aan neem van hun en zij willen bepalen welke hulp.
Ik heb inderdaad psychische hulp nodig want ik ga hier aan kapot.
Maar ik zie geen toegevoegde waarde aan hun bemoeienis.
Dat ze maar eens zich verdiepen in het gene wat ik hun gezegd heb.
Een kind hoort nooit en te nimmer bij een narcist geplaatst te worden.
Jullie zorgen dat mijn kind psychisch kapot gemaakt wordt en ik wil dat het ophoud. Ik handel in het belang van mijn kind. En jullie blijkbaar niet want jullie nemen mijn noodkreet niet serieus. Jullie zijn aansprakelijk voor de problemen wat mijn dochter nu heeft. Jullie zijn de gene die het probleem in stand houden.

———-

Mijn Klacht:

In 2013 had ik een gezingsvoorgd voor me te helpen kinderen optevoeden. Daarna in 2014 was me kind boos en had me buurvrouw de politie gebeld. En toen had de politie me kind meegenomen. En toen moest ik naar de rechtbank.en rechtbank zei dat jeugdzorg me kind moet terug geven. wilt jeugdzorg nog steeds niet me kind terug geven.

Gewenste Oplossing:

Ik ben pas tevreden als ik mijn kind terug krijg en zij mij met rust laten.

——–

Mijn Klacht:

na jarenlang te hebben gevochten voor het welzijn van mijn kinderen bij mijn ex thuis (waar ze 3 dagen in de week verblijven) wordt ik nungechanteerd door bureau jeugdzorg dat als ik niet met mijn ex om tafel ga zitten, zij mijn dochter niet gaan helpen met professionele hulpverlening en tevens een gezinsvoogd inschakelen die alle verdere beslissingen omtrent mijn dochter gaan nemen.

Gewenste Oplossing:

als bureau jeugdzorg mijn dochter helpt zonder chantage naar mij toe.

—–

Mijn Klacht:

mijn dochter zit ontregte in een tehuisen waar niet hoor door die jeugdzorg en gezinvoogdij die wel alleen haar geld en zijn heel raar mensen die daar werk

Gewenste Oplossing:

alles mijn dochter weer thuis komt te woond en dat jeugdzorg aan worden gepaakt met hun leugen alleen bij rechtbank lig en met leugen kunnen maken

—–

Mijn Klacht:

Mijn ene zoon is gesloten geplaatst zonder de gemeente hierover te informeren. Zit zonder hulp en perspectief een straf uit en ook geen school. De ander willen ze op leugens ook weer uithuis plaatsen ze dreigen.steeds. mijn hele gezin is stuk gemaakt door ze en de teamleider neemt niets serieus. Er moet een samenwerking komen van de rechter maar ze stagneren alles bewust. Klachtencommissie voor gesprekken kan niets en de gemeente kijkt de andere kant op. Wie kan dit laten.stoppen

Gewenste Oplossing:

Als de uhp ots en er eindelijk voor mn oudste echte hulp komt waar ik alles voor heb aangevraagd

 

 

 

Dranghulp Is Een Sociale Staatsgreep

Dranghulp Is Een Sociale Staatsgreep

 

tumblr_mvreexAXOt1rv07a4o1_500

Binnen de jeugdzorg 2015, is drang een nieuwe term die men herhaaldelijk tegen komt. Drang is het opdringen van van vrijwillige hulp aan gezinnen. Drang wordt gezien als alternatief voor een gedwongen maatregel zonder tussenkomst van de kinderrechter. De verplichte bemoeienis met deze gezinnen, zonder een rechterlijke toetsing vooraf, vindt geen enkele grondslag in de wet. De rechten van ouders en jeugdige worden op geen enkele wijze gewaarborgd.

Drang is dreigen met een kinderbeschermingsmaatregel, om ouders op basis van onderbuikgevoelens, zonder concreet bewijs voor een ontwikkelingsbedreiging van het kind, of een gebrek aan pedagogische vaardigheden bij de ouders te laten voldoen aan de grillige eisen van instanties. In een recent rapport, “De zorg waar ze recht op hebben” schreef de kinderombudsman dat het de wijkteams ontbeert aan kennis om dwang&drangmaatregelen op de juiste wijze uit te voeren (volg link naar pdf document) schreef de kinderombudsman dat het de wijkteams ontbeert aan kennis om dwang&drangmaatregelen op de juiste wijze uit te voeren.

Dranghulp is een sociale staatsgreep, een machtsovername die het privédomein en het zelfbeschikkingsrecht van ouders en jeugdigen schendt.

De achterliggende gedachte is dat er bij dreigende problemen snel ingegrepen kan worden. Zo staat de gemeente al achter uw voordeur, bepalen zij voor u wat de hulpvraag is, welke hulp geaccepteerd moet worden, zonder dat u gevraagd is of u het een goed idee vindt om die gemeente ongevraagd en bij voortduring op de koffie te hebben.

Krijgt u via het wijkteam, of op een andere wijze, te maken met dranghulp, accepteer deze dan niet. Bij dranghulp is er sprake van een zeer ongelijke machtsverhouding tussen overheid en burger. Dranghulp leidt in de meeste gevallen tot een onfatsoenlijke en onbehoorlijke bejegening van ouders en jeugdige. Binnen de kaders van de huidige jeugdwet en de wet kinderbeschermingsmaatregelen bestaat geen enkele verplichting om dranghulp te accepteren. Slechts de kinderrechter is als enige wettelijk bevoegd een mandaat te verschaffen om maatregelen ter kinderbescherming uit te voeren tegen de wens van de gezaghebbende ouders in.

Ouders, wees op uw hoede!

Neem bij drang of dwang tijdig contact op, met een goede jeugdrechtadvocaat (zie VJAR.nl). Zij kunnen u perfect informeren over uw rechten en plichten. Uiteraard kan de gemeente om voldoende tegenmacht voor haar burgers te organiseren een jeugdrechtadvocaat als buurtadvocaat aan het wijkteam toevoegen.

http://www.maassluis.nu/columns/column-dranghulp-is-een-sociale-staatsgreep/

Helaas verdienen zij hier dus aan, dus zullen zij hun zg hulp gaan opdringen!
Men heeft zoveel termen inmiddels bedacht dat ze er altijd wel een uit de kast weten te halen die van enige toepassing is.
Laat je niet kapot maken door een team zg professionals!
Documenteer alles en neem alle gesprekken op!
(Graag wel zonder dat zij dit weten!)