Categorie archief: Uithuisplaatsing

Forum voor deze website

 

tumblr_m1gszocD5q1qiyu72o1_500_large

Er is een forum aangemaakt, omdat er blijkbaar veel behoefte is aan uw verhaal kwijt kunnen en misschien om elkaar te helpen en of bij te staan!

Dat kan dus ook, vanaf nu:

http://jeugdzorgklachten.actieforum.com/

 

Jeugdzorg omzeilt rechter tegen leegstand

Jeugdzorg omzeilt rechter tegen leegstand

tumblr_msdkymZ8GY1s2zyoqo1_500

DEN HAAG – Instellingen voor jeugdzorg omzeilen steeds vaker de rechter wanneer ze een kind willen opsluiten voor behandeling. Ze doen dit niet in het belang van het kind, maar omdat ze kampen met financiële problemen.

Dat constateert de Inspectie Jeugdzorg. Volgens een woordvoerder van de toezichthouder wordt hiermee het VN Kinderrechtenverdrag geschonden. Staatssecretaris Van Rijn werd hier eind augustus al voor gewaarschuwd, maar hij licht nu de Tweede Kamer pas in.

In de jeugdzorg wordt al enkele jaren op het scherp van de snede gevochten om omzet. In die strijd wordt niet geschroomd om hulpbehoevenden kinderen op wachtlijsten te plaatsen om zo meer omzet te kunnen binnenhalen.

Het overheidsbeleid is er op gericht zo min mogelijk kinderen gedwongen op te nemen. Omdat dit beleid werkt, kampen instellingen voor jeugdzorg met overcapaciteit. Om de lege bedden snel te vullen, wordt gezocht naar kinderen die hulp nodig hebben. Hen wordt  opname in een instelling aangeboden, maar de verplichte gang daarvoor naar de rechter wordt overgeslagen. Die zou eigenlijk moeten controleren of het terecht is dat een kind opgesloten wordt voor zijn behandeling.

Bizar genoeg komen de jeugdzorgbedrijven openlijk uit voor het ondermijnen van de rechtsgang. „De door de sector genoemde redenen voor deze plaatsingen zijn voor een belangrijk deel bedrijfseconomisch van aard”, schrijft de Inspectie. „Door een daling van de vraag naar gesloten jeugdhulp plaatsen dreigt leegstand, waardoor de continuïteit van instellingen in gevaar kan komen. Met het opnemen van jongeren zonder machtiging gesloten jeugdhulp kan deze leegstand volgens de sector voor een deel gecompenseerd worden.”

De gang van zaken staat in schril contrast met de uitgangspunten van de nieuwe Jeugdwet, die dit jaar van kracht is geworden. Daarin is juist afgesproken dat de kinderrechter een veel belangrijkere rol zou krijgen.

„Dit is een fundamenteel recht van het kind, het is niet niks als je in een instelling moet worden opgenomen”, zegt een woordvoerder van de Inspectie. Hij kan niet zeggen in hoeveel gevallen de rechter is overgeslagen.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/24577152/__Jeugdzorg_omzeilt_rechter_tegen_leegstand__.html

Dus een kind uit huis plaatsen levert geld op.
Dit gaat dus niet om een kind maar om geld, het is big business. Daarvoor is er geen jeugdzorg in het leven geroepen!
Jeugdzorg moet er zijn om kinderen te beschermen en niet om zichzelf te verrijken ten koste van kinderen!
Hieruit blijkt maar weer, dat er dus kinderen uit huis geplaatst worden met valse redenen, leugens en moedwilligheid. Ten koste van een kind. Dit soort mensen zouden nooit mogen werken bij jeugdzorg!
Jeugdzorg is er om kinderen te beschermen nml.
Om hen te helpen. Jeugdzorg heeft werk dankzij kinderen.
Als je deze stelling overneemt in alles, zou je ook kunnen denken aan, als er geen zieke mensen zijn, hebben we minder artsen en ziekenhuizen nodig.
Wie is dan nog eerlijk.

Hoe corrupt een maatschappij wordt dankzij misbruik in de zorg, het is een grote schande!

Ook als je helemaal niets verkeerds gedaan hebt, kun je je kind kwijtraken en achter de tralies belanden.

De Nederlandse KGB uit Leeuwarden gaat onverminderd door met hun razzia’s en het opsluiten van mensen die niet betalen.

Ook als je helemaal niets verkeerds gedaan hebt, kun je je kind kwijtraken en achter de tralies belanden.

“Ik heb niets verkeerd gedaan en toch ben ik een crimineel”.

Dat zijn de woorden van Jolanda Schoen, een vrouw die nu is opgezadeld met een strafblad, door Justitie is gegijzeld en een kind is kwijtgeraakt aan Jeugdzorg.

Hier volgt het verhaal van Jolanda zoals ze dat heeft verteld aan het NCRV programma Monitor.

Zij werd bijna een maand gegijzeld omdat ze haar boetes niet kan betalen. Jolanda krijgt de bekeuringen omdat ze met een onverzekerde en ongekeurde auto 7 jaar in Nederland zou hebben rondgereden. Terwijl ze in die periode in Oostenrijk woonde en haar auto daar stond ingeschreven.

Toen Jolanda haar Audi 80 inschreef in het Oostenrijkse register werd haar verteld dat het voertuig automatisch uit het Nederlandse register zou worden geschreven. Maar bij terugkomst in Nederland, na 7 jaar, wachtte haar een onaangename verrassing: ze moest zo’n 6000 euro aan bekeuringen betalen omdat haar auto nooit was uitgeschreven waardoor die 7 jaar onverzekerd en ongekeurd zou zijn.

Niet veel later staat de politie op de stoep om haar mee te nemen voor gijzeling, ondanks talloze pogingen van Jolanda om de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) uit te leggen dat er een administratieve fout is gemaakt. Ze moet 28 dagen de gevangenis in en haar 16-jarige dochter moet naar Jeugdzorg.

Met het CJIB heeft de overheid een monster gecreëerd dat zijn weerga niet kent in dit land.

Een koude, gevoelloze machine die het laatste geld uit de zakken van burgers perst zodat Den Haag verder kan gaan met het sponsoren van de bankiers.

Een overheid die met veel bombarie aankondigt dat er enkele honderden miljoenen Euro zullen worden vrijgemaakt om de zorg in verpleeghuizen te verbeteren en die zonder blikken of blozen onder aanvoering van een liegende en beloftes brekende premier 5 miljard Euro overmaakt naar de bankiers (voor de show gaat dit ogenschijnlijk naar Griekenland)..

Daar kan Jolanda over meepraten.

Bron

Kinderombudsman vindt fouten in BJZ/RvdK-rapporten 2013

De KinderOmbudsman deed onderzoek naar fouten in belangrijke rapportages richting kinderrechter. Over fouten en valse suggesties werd reeds lang geklaagd door ouders, maar ook door deskundigen en advocaten.
Weer is een jeugdzorgbestuurder (J.D.Sprokkereef) aan het schemeren, afleiden, goedpraten, aandacht afleiden, en bagatelliseren.

Ondanks wetenschappelijke inzichten gaat jeugdzorg decennia lang al door met beloven dat ze ‘professionaliseren’.
Ja, het is ‘professioneel’, zegt de Kinderombudsman, maar dat woord betekent ‘broodverdienend’. Dat wordt ook gezegd: “Er is een perverse prikkel in de financiering van jeugdzorg.”
Etiketten opplakken, dwangmaatregelen opleggen, dat zijn de prikkels die betaald worden. NIET een effectieve behandeling buiten dwang-zorg om!

Dwang-zorg is wetenschappelijk gezien schadelijk voor het kind, hoe ‘veilig’ ook beweerd door jeugdzorg en kinderbescherming (die alles overneemt van BJZ). En zo de kinderrechter bespeelt met speculatieve of suggestieve gegevens, die men ‘feiten’ noemt.
De Kinderombudsman vindt dat er te veel meningen als harde ‘feiten’ worden genoteerd. Dat ervaren ouders als ‘leugens’, onheusheden.

En het lijkt erop dat jeugdzorg dat doet om de zo beschuldigde ouders in de verdedigingshoek te duwen, waardoor er gezegd kan worden: “Zie je wel, de ouders herkennen zich niet, de ouders hebben geen zelf-reflexie”.
Hier zien we dat jeugdzorg kennelijk zo weinig zelf-reflexie heeft dat deze beroepsgroep draait, schemert, afleidt, verbuigt, epateert.

Rechters krijgen geen juiste gegevens, en zijn geen diagnosten, dus beslist eigenlijk jeugdzorg zelf door de rechter zo te bespelen, maar de bestuurder verschuilt zich achter de beslissende rechter.

In maandblad FJR 2010/92 staat een artikel van een Raadsheer over de twijfels van BJZ-gegevens. En het niet-corrigeren van foute gegevens, die dan suggestief telkens terugkeren. Wet bescherming privacy art. 35, 36, e.v. werd geschonden door BJZ.

Het rapport van de Kinderombudsman is te vinden op: http://www.dekinderombudsman.nl/92/ou… . Hij onderzocht niet alles en niet alle soorten “leugens”.
Uitzending EenVandaag d.d. 10 december 2013; met commentaar.

Op dit Youtube-kanaal meer over jeugdzorg en onwetenschappelijke attitude van jeugdzorg/ kinderbescherming.
Wanneer wordt er geleerd uit de onafhankelijke wetenschap dat dwang-zorg (zonder diagnostiek en echte hulpverlening) op dit lage niveau schadelijk is voor opgroeienden?

Groot onderzoek naar mishandeling kinderen in pleeggezin en tehuis

Groot onderzoek naar mishandeling kinderen in pleeggezin en tehuis

tumblr_nlrn79AK741uqb3jko1_500

Er komt een groot onderzoek naar mishandeling van kinderen die uit huis zijn geplaatst door de Kinderbescherming. Het kabinet heeft dat vandaag besloten.

De commissie Geweld in de Jeugdzorg onderzoekt de fysieke en psychische mishandeling van kinderen die tussen 1945 en 2015 in een tehuis of pleeggezin hebben gezeten. Dat is een vervolg op de commissie Samson, die onderzoek deed naar seksueel misbruik van door de overheid uit huis geplaatste kinderen. Daarop kwamen ook veel meldingen van mishandeling binnen.

Seksueel_misbruik_grafiek_2

Uit huis geplaatste kinderen zijn in vergelijking met gemiddelde Nederlandse kinderen bijna twee keer zo vaak slachtoffer van seksueel geweld, concludeerde de commissie Samson. Daarnaast kwamen zij veel signalen tegen dat uit huis geplaatste kinderen in elkaar werden geslagen en te maken hadden met psychisch geweld.

 

Het nieuwe onderzoek moet de omvang hiervan in beeld brengen. Micha de Winter, hoogleraar orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht, gaat dit leiden. De presentatie van de commissie is volgende week.
 RTL Nieuws


 

Er komt een groot onderzoek naar mishandeling van kinderen die uit huis zijn geplaatst door de Kinderbescherming. Het kabinet heeft dat vandaag besloten.

De commissie Geweld in de Jeugdzorg onderzoekt de fysieke en psychische mishandeling van kinderen die tussen 1945 en 2015 in een tehuis of pleeggezin hebben gezeten. Dat is een vervolg op de commissie Samson, die onderzoek deed naar seksueel misbruik van door de overheid uit huis geplaatste kinderen. Daarop kwamen ook veel meldingen van mishandeling binnen.

Uit huis geplaatste kinderen zijn in vergelijking met gemiddelde Nederlandse kinderen bijna twee keer zo vaak slachtoffer van seksueel geweld, concludeerde de commissie Samson. Daarnaast kwamen zij veel signalen tegen dat uit huis geplaatste kinderen in elkaar werden geslagen en te maken hadden met psychisch geweld.

Het nieuwe onderzoek moet de omvang hiervan in beeld brengen. Micha de Winter, hoogleraar orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht, gaat dit leiden. De presentatie van de commissie is volgende week.

Lees Meer Op: http://www.antibjz.nl/


‘Mijn kleinkinderen werden mishandeld’

Een speciale commissie gaat onderzoek doen naar fysieke en psychische mishandeling van kinderen die uit huis zijn geplaatst door de Kinderbescherming. “Dit had al 20 jaar eerder moeten gebeuren” zegt Henk Schuurhuis, opa van mishandelde kinderen.

Het heeft lang geduurd voordat Henk makkelijk kon praten over de mishandeling van zijn kleinzonen Jeffrey en Kevin. Nog steeds durft hij niet alles te vertellen. “Toen hun ouders niet meer voor ze konden zorgen, zijn ze opgenomen in gezinshuis De Loot in Nieuwleusen. Maar daar ging het mis.”

ZIE OOK: Commissie doet groot onderzoek naar mishandeling

De jongens werden mishandeld door leidster Wilma. Die sloeg ze onder meer met een kleerhanger. Maar dat was in het begin nog niet duidelijk. “De puzzel is pas veel later compleet geworden. Bij nieuwe pleegouders begonnen ze steeds meer te praten, maar beetje bij beetje. Kinderen zijn hun hele vertrouwen in grote mensen kwijt na zoiets. En dan opeens komt er een opmerking tijdens een kopje thee.”

Twaalf aangiftes
Als het verhaal compleet is, besluit Henk aangifte te doen. Dan blijkt dat er 12 aangiftes tegen de vrouw liggen. Maar de rechter kan alleen de feiten vanaf 2007 meenemen in haar oordeel, omdat dit soort delicten verjaren na zes jaar. “Daar snap ik niks van, zegt Henk. “Dit is kindermishandeling. Daar zou nooit verjaring mogelijk moeten zijn.”

“Het onderzoek van de commissie had al 20 jaar eerder gedaan moeten worden, dan was er veel leed bespaard gebleven. Maar het is beter te laat dan nooit. De onderste steen moet boven. Deze kinderen verdienen erkenning van grote mensen, een erkenning van wat ze hebben meegemaakt. Dat kan ze ook nu nog helpen.”

Jeugdzorg-mafia

“Kinderen willen bij hun ouders zijn”

“Kinderen willen bij hun ouders zijn”

tumblr_mdlwb30evp1qg39ewo1_500

» Jeugdzorg » De moeilijke taak van een jeugdbeschermer: uithuisplaatsing ja of nee?
De moeilijke taak van een jeugdbeschermer: uithuisplaatsing ja of nee?

“Kinderen willen bij hun ouders zijn”

Geschreven door: Redactie
Gepubliceerd 23/04/2015, gearchiveerd onder Jeugdzorg
Een gedwongen uithuisplaatsing is zeer ingrijpend voor het kind in kwestie, voor de ouders en zeker ook voor de professionals die het besluit nemen. Want wanneer is het niet meer veilig voor een kind om thuis te blijven wonen? En wanneer weet je zeker dat een gedwongen uithuisplaatsing een goede beslissing is? Ook voor de jeugdbeschermer een moeilijk moment, aangezien er ingegrepen wordt in de natuurlijke band tussen het kind en zijn ouders.

Risico’s

“De grote angst van jeugdbeschermers is dat het kind risico’s loopt als ze niet tot uithuisplaatsing overgaan. Als een kind bij zijn ouders blijft, gaat het soms ernstig mis, zelfs met de dood tot gevolg. Deze gebeurtenissen zijn triest en ingrijpend. Daarnaast is het onzeker wat een nieuwe woonsituatie met het kind zal doen. Beslissers zullen altijd blijven denken: ‘had ik maar…’”, aldus Lucie Kessens.

Lucie groeide op als enig normaal begaafd kind in een gezin met verstandelijk beperkte ouders en vier verstandelijk beperkte broers en zussen. Haar jeugd stond in het teken van geweld, ernstige verwaarlozing, alcoholisme en de constante dreiging van seksueel misbruik. Zij heeft veel hulpverleners over de vloer zien komen, die zeer goed bedoeld aan de slag gingen. Maar waardoor ontstond weerstand? Wat ging er mis? Hoe had de begeleiding meer kans van slagen gehad? Over haar leven verscheen in 2012 het boek ‘De Woonschool’.

“Kinderen willen bij hun ouders zijn”

lucie kessens
Lucie Kessens
Vaak wordt gedacht dat een kind dat in slechte omstandigheden leeft, beter af is met liefdevolle pleegouders dan in het eigen gezin. Mensen die deze kinderen warmte geven, goed verzorgen en er alles aan doen om ze goede kansen te geven. “Of dat slaagt, is de vraag, want een kind dat gedwongen uit huis geplaatst wordt, wil meestal maar één ding: bij zijn eigen ouders of naaste familie zijn. Het is geen onwil van deze kinderen, maar heeft te maken met de natuur: de onverbrekelijke band die we allemaal meekrijgen bij onze geboorte”, zo zegt Kessens.

Als kind wilde zij nooit uit huis geplaatst worden, hoe ellendig haar situatie thuis ook was. Natuurlijk verlangde zij naar aandacht, veiligheid, een fris huis, schone lakens en maaltijden die compleet waren. Maar tegelijkertijd verlangde zij ook naar haar eigen thuis. Zij wist als kind heel goed dat haar ouders haar niet alles konden bieden en dat rekent zij haar ouders niet aan. Voor haar was dat een gegeven, net zoiets als het weer. Als volwassene denkt ze er nog precies zo over. “Kinderen willen bij hun ouders zijn en daarin ingrijpen heeft grote gevolgen voor een kind. Ik weet zeker dat ik ontspoord zou zijn, als ik uit huis was geplaatst”, aldus Kessens.

Bij twijfel niet uit huis plaatsen

Lucie is van mening dat uithuisplaatsing alleen in zeer extreme situaties gerechtvaardigd is, zoals geweld of seksueel misbruik in een gezin. “Jeugdbeschermers moeten bij twijfel niet meteen tot uithuisplaatsing overgaan. Hoewel niet uit huis plaatsen van kinderen tot risico’s kan leiden, staat daar tegenover dat telkens wanneer je besluit een kind bij zijn ouders te laten wonen, het daar wel het beste af is en, mits voldoende ondersteund, de beste slagingskansen heeft”, aldus de sympathieke ervaringsdeskundige.

Jeugdbeschermers hebben een zeer moeilijke taak en krijgen maar al te vaak de zwarte Piet toegespeeld. Elk mishandeld kind is er één te veel maar het lijkt onmogelijk dit uit te sluiten. Wat je ook doet, waar je ook op aanstuurt of beslist, er komt zo’n moment dat je achteraf denkt dat wanneer jij een andere beslissing had genomen het mogelijk beter had uitgepakt. Daar staat ook nog eens tegenover dat het succes van jouw beslissingen moeilijk meetbaar is op lange termijn. Kinderen die met jeugdbescherming in aanraking komen verdwijnen rond hun achttiende uit beeld, dus hoe kun je weten of je er daadwerkelijk toe hebt bijgedragen?

Ervaringsdeskundige als mede-opleider

Na het verschijnen van haar boek richt Lucie zich nu als ervaringsdeskundige ook op het (mede) opleiden van hulpverleners. Zo verzorgt zij onder meer de inleidende presentatie tijdens een landelijke studiedag over ouderbetrokkenheid bij bemoeizorg, drang en dwang, evenals een training over het begeleiden van sociaal zwakke gezinnen.

http://blikophulp.nl/de-moeilijke-taak-van-een-jeugdbeschermer-uithuisplaatsing-ja-of-nee/